Kuntien työllistämispalvelut Itä-Uudellamaalla


Askolan kunta Askolan työllisyysyksikkö palvelee asiakkaita Askolan Monninkylässä. Työllisyysyksikkö sijaitsee Askolan lukion kanssa samassa rakennuksessa. Työllisyysyksikössä toimii aikuisten kuntouttavan työtoiminnan työpaja ja nuorten starttipaja.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille ja toiminnalla pyritään vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuksien, toimintakyvyn ja elämänhallintataitojen parantamiseen ja syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, joka suunnitellaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti ja osaamista vastaavaksi.

Loviisan kaupunki
Pukkilan kunnan työllistämispalvelut kartoittaa asiakkaan toiveita vastaavia työtehtäviä kunnasta, yrityksistä ja yhdistyksistä. Työllistämistä yrityksiin tuetaan myös kuntalisällä.
Porvoon kaupunki
Sipoon kunta toimintakeskus Risteys mahdollistaa nuorten ja aikuisten kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, palkkatukityötä sekä oppisopimusopiskelua omien voimavarojen mukaisesti. Tavoitteellinen ja virikkeellinen toimintaympäristö mahdollistaa työskentelyn mm. pienpuuverstaalla, käsityöpajalla, kierrätyspisteellä puutarhan- tai kiinteistönhoidossa sekä sosiaali- ja terveystyön kehitystyöhön osallistamista. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan eri toimipisteissä sekä erilaisissa yhdistyksissä avustavissa työtehtävissä. Työtoiminta voidaan järjestää myös ryhmätoimintana. Lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset kyvyt ja taidot, toiveet ja tavoitteet.
Myrskylä
Lapinjärvi