Työllisyyspoliittiset avustushankkeet vuonna 2020

Sivustolle on koottu Uudenmaan alueella toimivat yhdistyksien, säätiöiden ja kuntien hallinnoimat työllisyyspoliittista avustusta saavat hankkeet.

Työllisyyspoliittisella avustuksella tuetaan mm. toimintaa, jossa TE-toimistossa työttömänä työnhakijoina oleville henkilöille järjestetään työmahdollisuuksia ja työkokeiluja sekä niihin liittyviä muita palveluja. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Lisätietoa työllisyyspoliittisesta avustuksesta löydät www.te-palvelut.fi sivuilta ->paikalliset palvelut->Uusimaa->työllisyyspoliittiset avustukset

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhteistyössä yhdistys- ja säätiötoimijoiden sekä TE-toimistojen kanssa linjaukset TE-toimistojen ja palkkatuettua työtä ja työkokeiluja tarjoavien yhdistysten, säätiöiden ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yhteistyöstä. Linjausten tavoitteena on parantaa palkkatuetun työn ja työkokeilujen vaikuttavuutta.