Työllisyyshankkeet Keski-Uudellamaalla

Hankeorganisaation nimi: Invalidisäätiö sr Live Palvelut
Hankkeen nimi: Future Pro
Hankkeen toiminta-alue: Keski-Uusimaa ja pääkaupunkiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevat asiakkaat, joilla taustalla erityisen tuen ja ohjauksen tarpeita työllistymisessä.

Hankkeen tarjoamat palvelut:
1. Kokonaisvaltainen tilannekartoitus: suunnan selkeyttäminen koulutukseen vai työelämään.
2. Työhönvalmennus pitää sisällään työnhaun tuen, työllistymisen tuen että työssä pysymisen tuen.
3. Koulutukseen ohjaamiseen liittyy aloihin ja koulutuksiin sekä koulutuksen järjestäjiin tutustumista sekä tukea koulutuksen hakemisessa. Hankkeessa olon aikana on mahdollisuus osallistua teemoiteltuihin pienryhmätapaamisiin. Sisältönä: yrityskäyntejä, oppilaitosvierailuja, työhaastatteluun valmistautumista sekä vierailijoita kuntien ja kaupunkien palveluista.
Hankkeen tiivis kuvaus: Asiakkaiden polutus työelämään, opintoihin tai muihin kohdallisiin palveluihin.
Aloitusvaiheessa kokonaisvaltainen tilannekartoitus, jonka jälkeen työhönvalmennusta, joka voi keskittyä joko koulutusalan ja –paikan etsimiseen tai työnhakuun.
Ensisijainen odotus kohderyhmältä on oma motivaatio työllistymisen edistämiseen. Future Pro tavoittelee 140 asiakasta vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on valmentaa asiakasta kohti työelämää ja työllistymistä tai keskittyä sopivan koulutusalan ja -paikan etsimiseen. Vuoden 2019 tavoite työllistymisen ja koulutukseen ohjautumiselle on 70%. Vaikuttavuuden tavoitteena on, että 75% asiakkaista ohjautuu johonkin muualle kuin työttömyyteen.
Työhönvalmennukseen ja työhönpaluun suunnitteluun voi sisältyä yksilö- ja/tai pienryhmämuotoistavalmennusta. Työhönpaluun suunnittelu aloitetaan yksilötapaamisella joko Keravan (Klondyke Kumitehtaankatu 5) tai Helsingin (Tenholantie 12) toimipisteessä.
Olemme läsnä, ohjaamme ja työskentelemme yhdessä valmennettavien kanssa. Luottamuksellinen suhde syntyy mutkattomasti ja opimme tuntemaan asiakkaat hyvin. Kartoitamme asiakkaan vahvuudet ja yksilölliset kehittämisen kohteet. Teemme tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa ja tarjoamme työnantajille luotettavaa apua rekrytointiin.
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Projektipäällikkö: Jenni Heinineva 040 66200 10 jenni.heinineva@inlive.fi ja työhönvalmentajat:
Oili Hietala 040-559 5783 oili.hietala@inlive.fi ja Anu Löytönen-Parkkamäki 041-503 7907 anu.loytonen-parkkamaki@inlive.fi

Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Hannele Kervinen
__________________________________________________________________________________________________
Hankeorganisaation nimi: Iiris Pro / Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
Hankkeen nimi: Kartalla
Hankkeen toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä:
 • pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttajat
 • osatyökykyiset pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttajat
Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus:
Iiris Pro-työkeskuksessa tehdään pakkaus-, postitus- ja kokoonpanotöitä alihankintana eri yrityksille. Työpaikka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin Itäkeskuksessa. Kartalla-hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajille työkokeilupaikan mukavassa ja rennossa työyhteisössä.
Työkokeilun aikana luodaan palvelupolku, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja tukea työelämävalmiuksia. 
Hankkeessa kartoitetaan verkostot ja palvelut, jotka parhaiten tukevat työkokeilijaa kohti työllistymistä tai koulutusta. Asiakastyössä tuetaan jokaisen omia voimavaroja ja huomioidaan henkilökohtaiset tavoitteet.
 • osaaminen ja uravaihtoehdot
 • työnhaku- ja haastattelutaidot
 • työelämävalmiudet
 • työ- ja toimintakyky
 • suomen kielen taidot
 • it-osaaminen
Lisäksi hankkeen aikana on mahdollista osallistua korttikoulutuksiin (esim. hygieniapassi) ja erilaisiin rekrytointitapahtumiin.
Avainasemassa on yksilöllisten ja toimivien palveluketjujen luominen. Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten, avoimien työmarkkinoiden, lähialueen työnantajakentän, te-palveluiden sekä eri hankkeiden ja järjestöjen kanssa.
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Tuuli Kulonen, työelämävalmentaja, tuuli.kulonen@hun.fi, 044 791 0339 ja
Sonja Papunen, työelämävalmentaja, sonja.papunen@hun.fi, 044 760 0027
http://www.hun.fi/iiris-pro
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________
Hankeorganisaation nimi: Kris-Etelä-Suomi Ry
Hankkeen nimi: HETI TÖIHIN -hanke
Hankkeen toiminta-alue: Helsinki ja Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: pääkaupunkiseutulaiset työttömät, erityisesti lainrikkoja- ja päihdetaustaiset
Hankkeen tarjoamat palvelut: työhön ja työmarkkinoille poluttaminen ja työvalmennus
Hankkeen tiivis kuvaus:
Kris-Etelä-Suomi ry:n HETI TÖIHIN -hankkeen tavoitteena on kehittää asiakkaiden työvalmiuksia ja saattaa heidät työelämään. Hanke antaa työvalmennusta ja uraohjausta ja poluttaa asiakkaita pysyväisesti työmarkkinoille hyödyntäen välityömarkkinoiden työkaluja. Kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla asuvat työttömät työikäiset, erityisesti päihde- ja lainrikkojataustaiset.
 
HETI TÖIHIN -hanke sisältää nopean työllistämisen, jossa asiakkaalle kartoitetaan työpaikka nopealla aikataululla ja jossa perehdyttämisen tehokkuus ja onnistuminen korostuu. Yhdistyksen työllisyystyöllä on n. 80 yhteistyöyritystä, joita voidaan kontaktoida asiakkaan kanssa yhdessä. Hanke täten palvelee niin työttömiä kuin myös paikallisia yrittäjiä.
 
Hankkeessa tuloksellisen työpaikan saannin lisäksi huomioidaan koulutuksen mahdollistaminen työssä. Huomioidaan vahvasti osaamisen opinnollistamisen mahdollisuudet. Tällöin asiakas kouluttautuu tarpeidensa mukaan työn ohella. Prosessissa tähdätään koulutuksen suorittamiseen työssäoppimisena aina ammatillisen tutkinnon osiin saakka. Työnantajilla, oppilaitoksella ja TE-toimistolla on tämän mahdollistajina suuri rooli. Käytännöstä haetaan kokemuksia 10 työnantajan kanssa.
 
Molemmissa toimintamalleissa arvioidaan jo 1-2 kuukauden kuluttua työpaikalla onnistumista ja halua jatkaa työpaikalla. Tiiviillä työvalmennuksella ja uraohjauksella pyritään luomaan paikkaa työmarkkinoille koulutusvalinnoista lähtien. Nopeassa linjassa työpaikan löytymisen ja siinä suoriutumisen jälkeen huolehditaan työn vaihtoon ja saumakohtiin liittyvästä uraohjauksesta.
 
Tärkeitä yhteistyötahojamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset rakennus-, kiinteistö-, huolto-, varasto- ja logistiikka-, kahvila- ja ravintola-aloilta, vertaisjärjestöt, pääkaupunkiseudun oppilaitokset sekä Uudenmaan TE-toimisto.
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
hanketyöntekijä Markku Heikkilä, puh. 040 034 7704     markku.heikkila@kris.fi
hankevastaava Juha Seljänperä, puh. 044 976 3889        juha.seljanpera@kris.fi
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Rosa Jääskeläinen

_________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry

Hankkeen nimi: Rekryboosteri

Hankkeen toiminta-alue: Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Ydinkohderyhmä yli 50-vuotiaat yli vuoden työttömänä olleet korkeakoulutetut uusmaaliset työnhakijat, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää sekä nuoret vastavalmistuneet, joiden työttömyys on pitkittynyt.
Hankkeen tarjoamat palvelut:
MODUULI I, TAITAVA TYÖNHAKIJA, 5 tapaamiskertaa
Orientaatio ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelman esittely, rekrytoijan videoterveiset työnhakuun sekä ennakkotehtävä.
 1. Sanat omalle osaamiselle ja keskeiset aikaansaannokseni
 2. Mistä löydän työpaikkoja? Työnhakusuunnitelmani.
 3. Vinkit tehokkaaseen CV:hen. Myyvä LinkedIn-profiili. Kuinka rakennan erottuvan hakemuksen.
 4. Onnistu työhaastattelussa, oma osaaminen ytimekkääksi pitchiksi
 5. Omaa työskentelyä kokoava tehtävä. Ryhmäcoaching – voimaannuttava reflektointi.
MODUULI II OSAAVA ONNISTUJA, 5 tapaamiskertaa
Orientaatio ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelman esittely ja suorahakukonsultin videoterveiset työnhakuun.
 1. Arvot valintojesi taustalla. Oma osaaminen. Mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
 2. Henkilökohtaiset kommentit CV:hen ja/tai LinkedIn-profiiliin uravalmentajalta. Hakemustyöpaja.
 3. Oman pitchin työstäminen videolle
 4. Verkostojen ja sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa. Soveltuvuusarvioinnit.
 5. Ammattilaisbrändini ja sen viestintäsuunnitelma. Ryhmäcoaching – voimaannuttava reflektointi
Hankkeen tiivis kuvaus:
PIENRYHMÄSTÄ BOOSTIA TYÖNHAKUUN!
Rekryboosterin valmennus tarjoaa apua työnhaussa menestymiseen ja inspiroitumiseen sekä vertaistukea oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.  Tässä ryhmässä vahva asiantuntijuus on pöydän ympärillä!
 
Valmennuksia on kaksi. Taitava Työnhakija (moduuli I) kattaa kaikki työnhaun perusteet. Onnistunut Osaaja -valmennuksessa (moduuli II) edetään jo askel pidemmälle. Suositus on, että osallistuisit molempiin ryhmiin eli moduuliin I ja II, mutta jos työnhakuvalmiutesi on jo pitkällä, niin voit hakea suoraan moduuliin II.
 
Ryhmä kokoontuu viikoittain 5 viikon ajan, 3,5 tuntia kerrallaan. Lisäksi tapaamisten välillä on monipuolisia ja osaamista edistäviä kotitehtäviä.
Toimintaa koordinoi ryhmänohjaaja, joka itse on osallistunut johonkin aiemmista ryhmistä. Ryhmiin valitaan osallistujia mahdollisimman monimuotoisesti noin 10 henkilöä per ryhmä. Ryhmään osallistuminen on erittäin palkitsevaa ja tuloksekasta.
 
Hankkeen asiakasohjaus Päivi Korhonen, Projektipäällikkö, +358 400 338677
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen
________________________________________________________________________________________________
Sn Kylät - hankekuvaus on tulossa