Työllisyyshankkeet pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa)

Hankeorganisaation nimi: EJY ry.
Hankkeen nimi: Avain työhön- projekti
Hankkeen toiminta-alue: Espoo ( pääkaupunkiseutu )
Hankkeen asiakaskohderyhmät: osatyökykyiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat työnhakijat.
Hankkeen tarjoamat palvelut: yksilö- ja ryhmävalmennus, työhönvalmennus, työ- ja työkokeilupaikkojen kartoitus, työnantajille suunnatut palvelut ja työmarkkinoiden kartoitus mm. toimialakohtaisesti.
Hankkeen tiivis kuvaus:
Avain työhön- projekti on Uudenmaan TE- toimiston ja Espoon kaupungin rahoittama työllistämis- ja kehittämisprojekti, jota hallinnoi EJY ry. Projekti tukee ja auttaa kohderyhmään kuuluvia työnhakija- asiakkaita löytämään yksilöllisiä ja tuettuja polkuja kohti avoimia työmarkkinoita. Projekti tekee myös yritysyhteistyötä. Projektissa kartoitetaan työmarkkinoita mm. toimialoittain ja etsitään työtilaisuuksia projektin asiakkaille. Projektin toiminta- alue on Espoo ( pääkaupunkiseutu ) ja toiminta- aika on vuosi 2019. Projektin asiakasvolyymi on 80 asiakasta.
 
Projektin menetelminä on yksilö- ja ryhmävalmennus ja työhönvalmennus. Projektissa kartoitetaan asiakkaan kanssa työelämään ja/ tai koulutukseen liittyvät motivaatio, tavoitteet ja toiveet. Asiakasta autetaan tekemään ja toteuttamaan omaa suunnitelmaa, jolla pyritään joko suoraan, työkokeilun tai opiskelun kautta avoimille työmarkkinoille. Asiakasta tuetaan työhön tai koulutukseen liittyvien asioiden selvittämisessä ja tiedonhaussa. Projektiin ohjataan asiakkaita pääsääntöisesti Uudenmaan TE- toimiston ( Espoo ) kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan projektin työntekijöihin :
 
Ari Haapanen                                                         Jukka Rosenblad
hankeohjaaja                                                         projektipäällikkö
p.050 475 5108                                                      p. 050 520 9860
etunimi.sukunimi@ejy.fi                                         etunimi.sukunimi@ejy.fi        
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Mari Saarinen

________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Iiris Pro / Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
Hankkeen nimi: Kartalla
Hankkeen toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä:
 • pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttajat
 • osatyökykyiset pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttajat
Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus:
Iiris Pro-työkeskuksessa tehdään pakkaus-, postitus- ja kokoonpanotöitä alihankintana eri yrityksille. Työpaikka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin Itäkeskuksessa. Kartalla-hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajille työkokeilupaikan mukavassa ja rennossa työyhteisössä.
Työkokeilun aikana luodaan palvelupolku, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja tukea työelämävalmiuksia. 
Hankkeessa kartoitetaan verkostot ja palvelut, jotka parhaiten tukevat työkokeilijaa kohti työllistymistä tai koulutusta. Asiakastyössä tuetaan jokaisen omia voimavaroja ja huomioidaan henkilökohtaiset tavoitteet.
 • osaaminen ja uravaihtoehdot
 • työnhaku- ja haastattelutaidot
 • työelämävalmiudet
 • työ- ja toimintakyky
 • suomen kielen taidot
 • it-osaaminen
Lisäksi hankkeen aikana on mahdollista osallistua korttikoulutuksiin (esim. hygieniapassi) ja erilaisiin rekrytointitapahtumiin.
Avainasemassa on yksilöllisten ja toimivien palveluketjujen luominen. Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten, avoimien työmarkkinoiden, lähialueen työnantajakentän, te-palveluiden sekä eri hankkeiden ja järjestöjen kanssa.
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Tuuli Kulonen, työelämävalmentaja, tuuli.kulonen@hun.fi, 044 791 0339 ja
Sonja Papunen, työelämävalmentaja, sonja.papunen@hun.fi, 044 760 0027
http://www.hun.fi/iiris-pro
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen

______________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut
Hankkeen nimi: Digirasti
Hankkeen toiminta-alue: Helsinki
Hankkeen asiakaskohderyhmä: yli vuoden työttömänä olleet helsinkiläiset työnhakijat
Hankkeen tarjoamat palvelut: Digitaitokursseja työnhaun tueksi
Hankkeen tiivis kuvaus:
 
Digirasti tukee pitkään työtä hakeneiden digitaitoja kurssimuotoisella toiminnalla. Toiminnan tavoitteena on, että asiakkaiden työllistymismahdollisuudet kasvavat vahvistuneiden digitaitojen avulla.
 
Digirasti järjestää digitaitojen vahvistamiseen keskittyviä kursseja, joilla harjoitellaan mm. tietokoneen ja netin peruskäyttöä työnhaussa, sähköistä asiointia ja tiedonhakua, digitaalista työnhakua (CV, hakemukset, sosiaalinen media ja osaajaprofiilit), tiedostojen luontia ja tekstikäsittelyä sekä tutustutaan muihin työnhakua tukeviin palveluihin.
Kursseihin kuuluu viisi ryhmämuotoista opetuskertaa n. 8-12 henkilön ryhmissä sekä henkilökohtainen alku- ja lopputapaaminen kouluttajan kanssa. Kursseja järjestetään erilaisille taitotasoille. Kaikilla kursseilla on kouluttajan lisäksi apuohjaaja kurssilaisten tukena.
 
Hankkeen asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää myös muita Helsingin kaupungin työllisyyspalveluita, kuten korttikoulutuksia ja valmennuspalveluita. Digirastin kurssit järjestetään Helsingissä hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Kurssien opetus on suomeksi. Katso hankkeen ajankohtaiset tiedot, aikataulut sekä ilmoittautumisohjeet osoitteessa www.digirasti.fi
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Lisätietoja ja asiakasohjaus sähköpostitse: digirasti@hel.fi / Vesa Horttanainen, projektiassistentti
p. 040 482 1487.
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
 
________________________________________________________________________________________________
 
Helsingin Työkanava HeTY ry 
Hankkeen nimi: Evästeitä
Kohdealue: Pääkaupunkiseutu
HankeKuvaus
_________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Invalidisäätiö sr Live Palvelut
Hankkeen nimi: Future Pro
Hankkeen toiminta-alue: Keski-Uusimaa ja pääkaupunkiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevat asiakkaat, joilla taustalla erityisen tuen ja ohjauksen tarpeita työllistymisessä.

Hankkeen tarjoamat palvelut:
1. Kokonaisvaltainen tilannekartoitus: suunnan selkeyttäminen koulutukseen vai työelämään.
2. Työhönvalmennus pitää sisällään työnhaun tuen, työllistymisen tuen että työssä pysymisen tuen.
3. Koulutukseen ohjaamiseen liittyy aloihin ja koulutuksiin sekä koulutuksen järjestäjiin tutustumista sekä tukea koulutuksen hakemisessa. Hankkeessa olon aikana on mahdollisuus osallistua teemoiteltuihin pienryhmätapaamisiin. Sisältönä: yrityskäyntejä, oppilaitosvierailuja, työhaastatteluun valmistautumista sekä vierailijoita kuntien ja kaupunkien palveluista.
Hankkeen tiivis kuvaus: Asiakkaiden polutus työelämään, opintoihin tai muihin kohdallisiin palveluihin.
Aloitusvaiheessa kokonaisvaltainen tilannekartoitus, jonka jälkeen työhönvalmennusta, joka voi keskittyä joko koulutusalan ja –paikan etsimiseen tai työnhakuun.
Ensisijainen odotus kohderyhmältä on oma motivaatio työllistymisen edistämiseen. Future Pro tavoittelee 140 asiakasta vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on valmentaa asiakasta kohti työelämää ja työllistymistä tai keskittyä sopivan koulutusalan ja -paikan etsimiseen. Vuoden 2019 tavoite työllistymisen ja koulutukseen ohjautumiselle on 70%. Vaikuttavuuden tavoitteena on, että 75% asiakkaista ohjautuu johonkin muualle kuin työttömyyteen.
Työhönvalmennukseen ja työhönpaluun suunnitteluun voi sisältyä yksilö- ja/tai pienryhmämuotoistavalmennusta. Työhönpaluun suunnittelu aloitetaan yksilötapaamisella joko Keravan (Klondyke Kumitehtaankatu 5) tai Helsingin (Tenholantie 12) toimipisteessä.
Olemme läsnä, ohjaamme ja työskentelemme yhdessä valmennettavien kanssa. Luottamuksellinen suhde syntyy mutkattomasti ja opimme tuntemaan asiakkaat hyvin. Kartoitamme asiakkaan vahvuudet ja yksilölliset kehittämisen kohteet. Teemme tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa ja tarjoamme työnantajille luotettavaa apua rekrytointiin.


Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Projektipäällikkö: Jenni Heinineva 040 66200 10 jenni.heinineva@inlive.fi ja työhönvalmentajat:
Oili Hietala 040-559 5783 oili.hietala@inlive.fi ja Anu Löytönen-Parkkamäki 041-503 7907 anu.loytonen-parkkamaki@inlive.fi
Hankkeen esite


Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Hannele Kervinen

_______________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Kris-Etelä-Suomi Ry
Hankkeen nimi: HETI TÖIHIN -hanke
Hankkeen toiminta-alue: Helsinki ja Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: pääkaupunkiseutulaiset työttömät, erityisesti lainrikkoja- ja päihdetaustaiset
Hankkeen tarjoamat palvelut: työhön ja työmarkkinoille poluttaminen ja työvalmennus
Hankkeen tiivis kuvaus:
Kris-Etelä-Suomi ry:n HETI TÖIHIN -hankkeen tavoitteena on kehittää asiakkaiden työvalmiuksia ja saattaa heidät työelämään. Hanke antaa työvalmennusta ja uraohjausta ja poluttaa asiakkaita pysyväisesti työmarkkinoille hyödyntäen välityömarkkinoiden työkaluja. Kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla asuvat työttömät työikäiset, erityisesti päihde- ja lainrikkojataustaiset.
 
HETI TÖIHIN -hanke sisältää nopean työllistämisen, jossa asiakkaalle kartoitetaan työpaikka nopealla aikataululla ja jossa perehdyttämisen tehokkuus ja onnistuminen korostuu. Yhdistyksen työllisyystyöllä on n. 80 yhteistyöyritystä, joita voidaan kontaktoida asiakkaan kanssa yhdessä. Hanke täten palvelee niin työttömiä kuin myös paikallisia yrittäjiä.
 
Hankkeessa tuloksellisen työpaikan saannin lisäksi huomioidaan koulutuksen mahdollistaminen työssä. Huomioidaan vahvasti osaamisen opinnollistamisen mahdollisuudet. Tällöin asiakas kouluttautuu tarpeidensa mukaan työn ohella. Prosessissa tähdätään koulutuksen suorittamiseen työssäoppimisena aina ammatillisen tutkinnon osiin saakka. Työnantajilla, oppilaitoksella ja TE-toimistolla on tämän mahdollistajina suuri rooli. Käytännöstä haetaan kokemuksia 10 työnantajan kanssa.
 
Molemmissa toimintamalleissa arvioidaan jo 1-2 kuukauden kuluttua työpaikalla onnistumista ja halua jatkaa työpaikalla. Tiiviillä työvalmennuksella ja uraohjauksella pyritään luomaan paikkaa työmarkkinoille koulutusvalinnoista lähtien. Nopeassa linjassa työpaikan löytymisen ja siinä suoriutumisen jälkeen huolehditaan työn vaihtoon ja saumakohtiin liittyvästä uraohjauksesta.
 
Tärkeitä yhteistyötahojamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset rakennus-, kiinteistö-, huolto-, varasto- ja logistiikka-, kahvila- ja ravintola-aloilta, vertaisjärjestöt, pääkaupunkiseudun oppilaitokset sekä Uudenmaan TE-toimisto.
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
hanketyöntekijä Markku Heikkilä, puh. 040 034 7704     markku.heikkila@kris.fi
hankevastaava Juha Seljänperä, puh. 044 976 3889        juha.seljanpera@kris.fi
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Rosa Jääskeläinen
_________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry

Hankkeen nimi: Rekryboosteri

Hankkeen toiminta-alue: Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Ydinkohderyhmä yli 50-vuotiaat yli vuoden työttömänä olleet korkeakoulutetut uusmaaliset työnhakijat, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää sekä nuoret vastavalmistuneet, joiden työttömyys on pitkittynyt.
Hankkeen tarjoamat palvelut:
MODUULI I, TAITAVA TYÖNHAKIJA, 5 tapaamiskertaa
Orientaatio ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelman esittely, rekrytoijan videoterveiset työnhakuun sekä ennakkotehtävä.
 1. Sanat omalle osaamiselle ja keskeiset aikaansaannokseni
 2. Mistä löydän työpaikkoja? Työnhakusuunnitelmani.
 3. Vinkit tehokkaaseen CV:hen. Myyvä LinkedIn-profiili. Kuinka rakennan erottuvan hakemuksen.
 4. Onnistu työhaastattelussa, oma osaaminen ytimekkääksi pitchiksi
 5. Omaa työskentelyä kokoava tehtävä. Ryhmäcoaching – voimaannuttava reflektointi.
MODUULI II OSAAVA ONNISTUJA, 5 tapaamiskertaa
Orientaatio ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelman esittely ja suorahakukonsultin videoterveiset työnhakuun.
 1. Arvot valintojesi taustalla. Oma osaaminen. Mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
 2. Henkilökohtaiset kommentit CV:hen ja/tai LinkedIn-profiiliin uravalmentajalta. Hakemustyöpaja.
 3. Oman pitchin työstäminen videolle
 4. Verkostojen ja sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa. Soveltuvuusarvioinnit.
 5. Ammattilaisbrändini ja sen viestintäsuunnitelma. Ryhmäcoaching – voimaannuttava reflektointi
Hankkeen tiivis kuvaus:
PIENRYHMÄSTÄ BOOSTIA TYÖNHAKUUN!
Rekryboosterin valmennus tarjoaa apua työnhaussa menestymiseen ja inspiroitumiseen sekä vertaistukea oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.  Tässä ryhmässä vahva asiantuntijuus on pöydän ympärillä!
 
Valmennuksia on kaksi. Taitava Työnhakija (moduuli I) kattaa kaikki työnhaun perusteet. Onnistunut Osaaja -valmennuksessa (moduuli II) edetään jo askel pidemmälle. Suositus on, että osallistuisit molempiin ryhmiin eli moduuliin I ja II, mutta jos työnhakuvalmiutesi on jo pitkällä, niin voit hakea suoraan moduuliin II.
 
Ryhmä kokoontuu viikoittain 5 viikon ajan, 3,5 tuntia kerrallaan. Lisäksi tapaamisten välillä on monipuolisia ja osaamista edistäviä kotitehtäviä.
Toimintaa koordinoi ryhmänohjaaja, joka itse on osallistunut johonkin aiemmista ryhmistä. Ryhmiin valitaan osallistujia mahdollisimman monimuotoisesti noin 10 henkilöä per ryhmä. Ryhmään osallistuminen on erittäin palkitsevaa ja tuloksekasta.
Hankkeen asiakasohjaus Päivi Korhonen, Projektipäällikkö, +358 400 338677
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen
______________________________________________________________________________________________
 
Hankeorganisaation nimi: Suomen Punainen Risti / Kontti-ketju Espoo, Helsinki, Vantaa
Hankkeen nimi: Digitaidot kuntoon 2020-2022
Tarjoamme työskentelyjaksoja (työkokeilu, palkkatuettu työsuhde), jonka aikana on mahdollista kokeilla ja opetella uusia työtehtäviä,  kehittää osaamista sekä saada tukea Kontti-jakson jälkeisen työ- tai koulutuspaikan hakuun.
Hankkeen toiminta-alue: Kontti-kierrätystavaratalot toimivat Espoon Muuralassa, Helsingin Itäkeskuksessa sekä Vantaan Tammistossa. Kontti-ketju on toimintaansa aloitteleva verkkokauppa, jonka tilat sijaitsevat Vantaan Hakkilassa.  Tarjoamme palveluja henkilöille, jotka tulevat ensisijaisesti Espoosta, Helsingistä, Vantaalta sekä pienimuotoisemmin myös Kauniaisista, Kirkkonummelta, Järvenpäästä, Keravalta ja Tuusulasta. Kontti on avoin yhteistyölle, ja työmahdollisuudet ovat tarjolla edellä mainittujen lisäksi myös muiden kuntien asukkaille.
 
Hankkeen asiakaskohderyhmä:
Tavoitteena on työllistää 190 uutta henkilöä vuonna 2020: Espoon Kontti 60, Helsingin Kontti 60, Vantaan Kontti 60, Verkkokauppa 10 uutta aloittajaa. Kontin työmahdollisuudet on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkittynyt työttömyys.
Helsingissä ja Vantaalla Kontin työjakso alkaa aina työkokeilulla.  Palkkatuettu työsuhde mahdollinen työkokeilun jälkeen. Espoon Kontti rekrytoi pääsääntöisesti suoraan palkkatuettuun työsuhteeseen. Työllistämme ensimmäiseen työsuhteeseen 100 %/65% palkkatuella.  Muita palkkatukimuotoja voimme harkita ensimmäisen vuoden jälkeen, esim. osatyökykyisen palkkatuki tai palkkatuki oppisopimukseen.
Toivomme Konttiin hakijoita,  joilla on motivaatiota, työkuntoa, valmiuksia työskennellä Kontissa sekä mahdollisimman hyvä motivaatio hakea työ- tai koulupaikkaa Kontin työjakson jälkeen.
Tarjolla monenlaisia työtehtäviä: asiakaspalvelu, kassa, huonekalujen kuljetuspalvelu, tavarankäsittely/-lajittelu, tuotteiden tarkistus, hinnoittelu, tavaratalon osaston hoito, tuotteiden esillepano myymälään, siivous.
Tarjoamme työttömyyden kestosta riippumatta työkokeilumahdollisuuksia myös muille, kuten työttömille maahanmuuttajille (esim. TKP-asiakkaat) sekä sellaisille työnhakija-asiakkaille, joille TE-toimisto muutoin suosittelee työkokeilua.  
 
Hankkeen tarjoamat palvelut:
 
 
Tarjoamme matalan kynnyksen räätälöityjä työmahdollisuuksia asiakaskohderyhmiin kuuluville henkilöille, ts. työkokeilua ja palkkatuettua työtä. Työyhteisö on iso ja monimuotoinen. Kontissa on mahdollista kokeilla eri työtehtäviä ja oppia uusia taitoja. Tarjolla monenlaisia työtehtäviä: asiakaspalvelu, kassa, huonekalujen kuljetuspalvelu, tavarankäsittely/-lajittelu, tuotteiden tarkistus, hinnoittelu, tavaratalon osaston hoito, tuotteiden esillepano myymälään, siivous.
Tavoitteena on kehittää ja lisätä Konttityöntekijöiden ammatillista ja työelämäosaamista työjakson aikana tarjoamalla mahdollisuuksia osatutkinto-oppisopimukseen, osaamisen tunnustamiseen/tunnistamiseen. Lisäksi tarjoamme muutamia lyhytkoulutuksia sekä Helsingin Kontissa myös mahdollisuuden suomen kielen opetukseen (Helsingin kaupungin tarjoamana). Työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskusteluja ja heitä tuetaan osaamisen kehittymisessä, tulevan työuran suunnittelussa sekä kannustetaan ja autetaan työ- ja koulutuspaikan hakemisessa.
 
Hankkeen tiivis kuvaus:
Hankkeen asiakkaaksi ts. Kontti-kierrätystavaratalon työntekijäksi, Espooseen, Helsinkiin ja Vantaalle haetaan mieluiten lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sekä CV (jos on) sähköpostilla. Tavarataloissa on tarjolla monenlaisia tehtäviä, kuten tavaran vastaanottoa, alkulajittelua, tuotteiden tarkastamista, hinnoittelua, esillepanoa, somistusta, asiakaspalvelua, kassatehtäviä, huonekalujen kuljetuspalvelua sekä siistijän töitä. Työ sisältää myös ilta- ja viikonloppuvuoroja kaupan aukioloaikojen puitteissa. Hakijoita kutsutaan työhaastatteluun Konttiin, ja valituksi tulleet henkilöt aloittavat sopimuksen mukaan. Työntekijän tehtävänkuva määritellään hänen taitojensa ja kiinnostuksensa mukaan. On mahdollisuus kokeilla eri tehtäviä ja opetella uusia taitoja, esim. kassaa, asiakaspalvelua.  Konteissa järjestetään lyhytkoulutuksia mm. hätäensiapukoulutusta sekä it-koulutuksia/valmennuksia. Muutamille henkilöille voidaan tarjota mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen – myös osatutkinto-oppisopimuksiin. Osaamisen tunnustaminen /opinnollistaminen ns. Valovalmennuksen keinoin on myös mahdollista, eli Konttityöntekijä suorittaa tutkinnon osan osoittamalla osaamisensa ”näytöillä” Kontissa. Työntekijöiden kanssa käydään ohjaus-/kehityskeskustelu(ja). Työntekijöitä kannustetaan työ- ja/tai koulutuspaikan hakuun ja heille tarjotaan tukea hakuprosessiin, mm. etsitään sopivia työ-/koulupaikkoja, tehdään yhdessä hakemuksia ja valmistaudutaan haastatteluun. Työntekijöitä on perinteisesti ollut mukana myös Kontti-ketjun markkinointi- ja messutapahtumissa, esim. Habitare-messuilla.
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Kontin työtehtäviin haetaan mieluiten sähköpostitse lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV (jos on).
 
Espoon Kontti, Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo (Muurala)
Lisätietoja: Henkilöstökoordinaattori Tarja Parviainen, puh: 040 580 1419
 
Helsingin Kontti, Visbynkuja 2, 00930 Helsinki (Itäkeskus)
Lisätietoja: Projektipäällikkö Pia Sevón, puh: 040 168 2384
 
Vantaan Kontti, Tammiston kauppatie 8, 01510 Vantaa (Tammisto)
Verkkokauppa, Vanha Porvoon tie  231, 01380 Vantaa (Hakkila)
Lisätietoja: Työllistämiskoordinaattori Kaarina Welin, puh: 040 170 4102
 
https://kontti.punainenristi.fi
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________________
Hanketoimijan taustaorganisaatio: Työmajakka ry
Hankkeen nimi: Lautta työttömyydestä työhön  
Hankkeen toiminta-alue: Kirkkonummi ja lähiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Yli vuoden ajan työttöminä olleet kirkkonummelaiset työnhakijat.
Hankkeen tiivis kuvaus:
Hankkeen tarkoituksena on tarjota yli vuoden ajan työttöminä olleille kirkkonummelaisille ohjausta jatkopolkujen etsimiseen. Hanke tarjoaa henkilökohtaista ohjausta kohderyhmälle ja etsii heille työ- tai opiskelupaikkoja. Hankkeen tarkoituksena on ensisijaisesti löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta. Työmajakan asiantuntijat ovat jatkuvasti yhteydessä eri yrityksiin ja etsivät juuri heidän tarpeisiinsa sopivia työntekijöitä. Näin tieto saadaan myös niistä työpaikoista, joita ei laiteta ollenkaan avoimeen hakuun. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä Kirkkonummen kunnan, TE-toimiston ja yritysten kanssa.
 
”Löydämme työlle tekijöitä ja tekijöille töitä”
 
Hankkeen asiakasohjaus:
Carita Haapaniemi        puh. 050 406 3013        carita@tyomajakka.fi
Robin Nordström          puh. 050 470 4205        robin@tyomajakka.fi
 
Hankkeen lisätiedot:
www.tyomajakka.fi 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshenkilö: Jaana Vuorinen