Työllisyyshankkeet pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa)

Hankeorganisaation nimi: EJY ry
Hankkeen nimi: Avain työhön- projekti
Hankkeen toiminta-alue: Espoo (pääkaupunkiseutu)
Hankkeen asiakaskohderyhmä: KORONA COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55- vuotiaat työnhakijat.
Hankkeen tarjoamat palvelut: Asiakkaan alkutilanteen kartoitus, yksilöllinen tuki työllistämisessä, työhönvalmennus, työ- ja työkokeilupaikkojen kartoitus, työnhakuasiakirjaklinikka, työmarkkinoiden kartoitus ja työnantajille suunnatut palvelut.  
Hankkeen tiivis kuvaus: Avain työhön- projekti on Uudenmaan TE- toimiston ja Espoon kaupungin rahoittama työllistämisprojekti, joka auttaa kohderyhmään kuuluvia työnhakija- asiakkaita löytämään yksilöllisiä ja tuettuja polkuja kohti työmarkkinoita. Projektissa kartoitetaan työmarkkinoita mm. toimialoittain ja etsitään työpaikkoja projektin asiakkaille. Projekti tekee yritysyhteistyötä. Projektin toiminta-alue on Espoo ja toiminta- aika 2019- 2021.
Projektin menetelminä on yksilövalmennus (työhönvalmennus) ja työnantajille suunnatut palvelut. Projektissa kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa työelämään/ koulutukseen liittyvät tavoitteet ja toiveet (motivaatio) Asiakasta autetaan tekemään ja toteuttamaan omaa suunnitelmaa, jolla pyritään joko suoraan, työkokeilun tai opiskelun kautta avoimille työmarkkinoille. Asiakasta tuetaan työhön tai opiskeluun liittyvien asioiden selvittämisessä ja tiedonhaussa.  
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä): Projektiin otetaan Uudenmaan TE- toimiston Espoon palvelupiteen työnhakija- asiakkaita, jotka kuuluvat em. kohderyhmään. Projektiin voi ottaa yhteyttä myös suoraan.
Jukka Rosenblad
projektipäällikkö
p. 050 520 9860
Hankkeen esitteen ja hankkeen nettisivujen osoite: https://ejy.fi/toimintaa-tukea/kohti-tyoelamaa/
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Annina Vanhatalo

________________________________________________________________________________________________

 
Helsingin Työkanava HeTy ry Evästeitä-hanke 1.1.-31.12.2021
Hankeorganisaation nimi: Helsingin Työkanava HeTy ry
Hankkeen nimi: Evästeitä -hanke
Hankkeen toiminta-alue: Helsinki, Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet työnhakijat, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä, sekä yli 55-vuotiaat työnhakijat.
Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus: Hanke tarjoaa työkokeilu- ja palkkatyösopimuksia TE-toimiston asiakkaille. Tavoitteena on parantaa työnhaku- ja työelämävalmiuksia ja löytää tehostetun ohjatun työ- ja koulutushaun sekä uraohjauksen ja muiden yhdistyksen tarjoamien palveluiden avulla vähintään 70%:lle asiakkaista jokin muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi.
 
Hanke tarjoaa mm seuraavanlaisia työtehtäviä:
 • Toimistotyö, asiakaspalvelu, toimiston maksuliikenteen hoitaminen
 • Kirjanpito ja muut taloudellis-hallinnolliset tehtävät
 • Keittiötyö: ruuanvalmistus, leipominen, kahvinkeitto, tiskaus, keittiötilojen siisteydestä huolehtiminen
 • Siivoustyö: yhdistyksen kaikkien toimitilojen siivous ja huolto, päivittäin ja viikoittain siivottavat kohteet
 • Kuljetus ja järjestely
 • Kirjaston hoito
 • Yhdistyksen asiakkaiden yksilöllinen neuvonta ja ohjaus, esim. työvalmennus ja sosiaalineuvonta
 • ICT-kouluttajan ja apukouluttajan tehtävät
 • ICT-järjestelmän ylläpitotehtävät
 • Viestintätehtävät: sisäinen ja ulkoinen viestintä, kotisivujen ja SOME:n ylläpito, esitteiden laatiminen, graafinen suunnittelu
 • Videokuvaus ja editointi sekä tähän liittyvä pajatoiminnan vetäminen
 • Liikunnanohjaus
 • Kulttuuriretkien järjestäminen
 • Kieliryhmien vetäminen
 • Lisäksi tehtävät, jotka liittyvät henkilön erityisiin taitoihin tai suunnitelmiin
Asiakkaiden työelämävalmiudet kohentuvat hankkeessa mm. seuraavien aktiviteettien avulla:
 • Työ- ja opiskelupaikkojen ohjattu hakeminen yksilöllisesti ja ryhmissä, kontaktit yrityksiin sekä urasuunnitteluohjaus. Koko hankejakson ajan pidetään yhteyttä yhteistyöyrityksiin ja tehdään tehostetusti työ- ja koulutushakemuksia.
 • ICT-kurssit: aloittelijoiden kurssit, A- ja AB –tutkinnot (Office), kuvankäsittely- , julkaisu- ja kotisivukurssit, sosiaalisen median kurssit, 3D-kurssit, Python ohjelmointi –workshop. Yhdistyksellä on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry:n A-ja AB-kouluttajalisenssit (perus- ja vaativa taso).
 • Englannin, ruotsin ja saksan kielen ryhmät
 • Valokuvaus- , kuvataide- ja kädentaitoryhmät
 • Aktiivinen liikunnanohjaus fyysisen kunnon lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä keskusteluryhmät sosiaalisten taitojen kehittämiseksi
 • Mahdollisuus ammatillisten osatutkintojen suorittamiseen keittiö-, siivous- ja ICT -aloilla
Yhteydenotot:
Työvoimasuunnittelija Maija Makkonen maija.makkonen@hety.fi
Hankevastaava, toiminnanjohtaja Anna-Maria Kantola a-m.kantola@hety.fi

Esite

_________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Kris-Etelä-Suomi Ry
Hankkeen nimi: HETI TÖIHIN -hanke
Hankkeen toiminta-alue: Helsinki ja Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.
Hankkeen tarjoamat palvelut: työhön ja työmarkkinoille poluttaminen ja työvalmennus
Hankkeen tiivis kuvaus:
Kris-Etelä-Suomi ry:n HETI TÖIHIN -hankkeen tavoitteena on kehittää asiakkaiden työvalmiuksia ja saattaa heidät työelämään. Hanke antaa työvalmennusta ja uraohjausta ja poluttaa asiakkaita pysyväisesti työmarkkinoille hyödyntäen välityömarkkinoiden työkaluja. Kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla asuvat työttömät työikäiset, erityisesti päihde- ja lainrikkojataustaiset.
 
HETI TÖIHIN -hanke sisältää nopean työllistämisen, jossa asiakkaalle kartoitetaan työpaikka nopealla aikataululla ja jossa perehdyttämisen tehokkuus ja onnistuminen korostuu. Yhdistyksen työllisyystyöllä on n. 80 yhteistyöyritystä, joita voidaan kontaktoida asiakkaan kanssa yhdessä. Hanke täten palvelee niin työttömiä kuin myös paikallisia yrittäjiä.
 
Hankkeessa tuloksellisen työpaikan saannin lisäksi huomioidaan koulutuksen mahdollistaminen työssä. Huomioidaan vahvasti osaamisen opinnollistamisen mahdollisuudet. Tällöin asiakas kouluttautuu tarpeidensa mukaan työn ohella. Prosessissa tähdätään koulutuksen suorittamiseen työssäoppimisena aina ammatillisen tutkinnon osiin saakka. Työnantajilla, oppilaitoksella ja TE-toimistolla on tämän mahdollistajina suuri rooli. Käytännöstä haetaan kokemuksia 10 työnantajan kanssa.
Molemmissa toimintamalleissa arvioidaan jo 1-2 kuukauden kuluttua työpaikalla onnistumista ja halua jatkaa työpaikalla. Tiiviillä työvalmennuksella ja uraohjauksella pyritään luomaan paikkaa työmarkkinoille koulutusvalinnoista lähtien. Nopeassa linjassa työpaikan löytymisen ja siinä suoriutumisen jälkeen huolehditaan työn vaihtoon ja saumakohtiin liittyvästä uraohjauksesta.
Tärkeitä yhteistyötahojamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset rakennus-, kiinteistö-, huolto-, varasto- ja logistiikka-, kahvila- ja ravintola-aloilta, vertaisjärjestöt, pääkaupunkiseudun oppilaitokset sekä Uudenmaan TE-toimisto.
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
hanketyöntekijä Markku Heikkilä, puh. 040 034 7704     markku.heikkila@krisetelasuomi.fi
hankevastaava Juha Seljänperä, puh. 044 976 3889       juha.seljanpera@krisetelasuomi.fi
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö:
_________________________________________________________________________________________________
Hankeorganisaation nimi: Kuntoutussäätiö
Hankkeen nimi: NÄTY-hanke
Hankkeen toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Hankkeen kohderyhminä ovat korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä, sekä yli 55-vuotiaat työnhakijat.
Hankkeen tarjoamat palvelut: Työvalmennus
Hankkeen tiivis kuvaus:
Hankkeen päätavoitteena ovat työttömien työnhakijoiden konkreettiset ja tehokkaat työmarkkinasiirtymät (avoimet työmarkkinat, koulutus tai muu jatkopolku) näyttöön perustuvia toimintamalleja ja työotetta hyödyntäen. 
 
Hankkeessamme edistämme kohderyhmien työllistymistä monipuolisen ja moniammatillisen tuen, oppilaitosyhteistyön sekä omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisen ja vahvistamisen avulla.  
 
Kuntoutussäätiön erityisvahvuuksina on osatyökykyisten työllistymistä tukevien toimintamallien tuntemus ja kehittämisosaaminen, sekä laajat ja monipuoliset verkostot, joilla työllistymistä voidaan tukea sekä etäosaaminen. Olemme vuodesta 2016 kehittäneet ja kokeilleet laajasti etäkuntoutuksen malleja ja toimintatapoja. Hankkeessamme tulemme soveltamaan näitä vaikuttaviksi ja tuloksellisiksi osoittautuneita toimintamalleja työllistymisen tukemiseksi.  Erityispiirteinämme ovat lisäksi laaja osaaminen oppimisen vaikeuksista ja niiden tukemisesta sekä ratkaisukeskeinen työote työkykykoordinaattori-konseptin mukaisesti.  
 
Hankkeen toimintaan otetaan mukaan noin 90 kohderyhmän asiakasta vuonna 2021.
 
Hankkeessa työhönvalmennuksen onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta tutkimustemme ja asiakastyössä keräämämme kokemusperäisen tiedon perusteella korostuvat mm. seuraavat asiat: 
  
 • ratkaisukeskeinen ote, jonka avulla voidaan analysoida pitkittyneen työttömyyden esteitä mutta ennen kaikkea selkiyttää yhdessä asiakkaan kanssa työllistymisen edellytyksiä, tukea henkisten ja fyysisten voimavarojen vahvistumista 
 • neuvonta ja opastaminen työllistymistä edistävien tietolähteiden ja digityökalujen käytössä 
 • tuen antaminen työnhakijalle suorissa työnantajakontakteissa  
 • jatkuva tuki ja sparraus mm. digitaalisia välineitä hyödyntäen myös jatkopolun alkutaipaleella 
 • työllistymisen haasteita tunnistavana menetelmänä käytetään oppimisen ja mielenterveyden pulmia kartoittavaa seulontamenetelmää (KOMO-kysely), joka toimii myös valmennuksessa puheeksioton välineenä  
 • Kykyviisari on toiminut keskustelun avaajana, ohjaustyökaluna ja auttanut tavoitteiden asettamisessa. Kykyviisari on ohjannut asiakkaitamme yhteiseen dialogiin elämänhallinnan ja työelämän kunnon parantamiseksi.  
 • Mahdollisuuksien mukaan oppimisvaikeuksiin ja muihin neuropsykologisiin haasteisiin liittyvä ohjaus ja tuki, jolla voidaan vaikuttaa opiskelu- ja työtoimintaa estäviin tekijöihin. 
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä): naty@kuntoutussaatio.fi
Hankkeen esitteen ja hankkeen nettisivujen osoite:
www.kuntoutussaatio.fi (hankkeen kotisivut työn alla), esite pdf
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: TE-toimisto täyttää, kun henkilö on nimetty

_________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf.
Hankkeen nimi: Työtä kaikille – Jobb för alla -hanke
Hankkeen asiakaskohderyhmä: pitkäaikaistyöttömät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, vaikeasti työllistettävät sekä maahanmuuttajat ja osatyökykyiset Uudenmaan TE-toimiston asiakkaat,Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.
Kohdealue: Länsi-, Keski- Itä- ja Pohjois-Uusimaa sekä Pääkaupunkiseutu, siis koko Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alue
 
Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus:
Hankkeen asiakkaat rekrytoidaan kyläavustajiksi palkkatuella sekä työkokeilulla kylä- ja kaupunginosayhdistysten työtehtäviin. Hankkeen työntekijät tukevat asiakkaita välityömarkkinoilta polutussopimuksen ja työvalmennuksen avulla avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen.
 
Hankkeessa opinnollistetaan asiakkaan osaaminen sekä tunnistetaan työnantajan oppimisympäristö. Hankkeen asiakkaat saavat työ- tai työkokeilusuhteen päättyessä osaamistodistuksen, joka dokumentoi työsuhteessa hankitun ja aiemman osaamisen.
 
Kyläavustajan tehtävänä on auttaa erityisesti ikääntyviä asukkaita arjen askareissa niin, että he voivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kyläavustaja tukee samalla kyläyhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. Hyviä kokemuksia on saatu myös työparien toiminnasta, jolloin kyläavustajan työparina voi toimia työkokeilija. Työtehtävät ovat luonteeltaan matalan kynnyksen töitä, jotka sopivat luonteensa vuoksi laajalle asiakaskohderyhmälle sekä miehille että naisille. Hanke on kohtaannoltaan ikä- ja sukupuolineutraali.
 
Hankkeelle tyypillisimpiä töitä ovat jokamiestason  tehtävät; alueen ikääntyvien asukkaiden auttaminen arjen askareissa sekä kyläyhdistyksen omat työt, kiinteistönpidon tehtävät ja yhdistysten yleistehtävät. Kyläavustajalta tilataan apua kotitaloustyöhön, talonhoitoon, pihatöihin, asiointiin ja vaikka puiden pilkkomiseen. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä eikä työ kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Kyläavustaja välittää myös käytännön hyötytietoa, kuten Motivan energiasäästövinkkejä. Tilausten lomassa kyläavustajat ovat tavoitettavissa kylätalolta.
 
Kyläavustajille on laadittu ohjeistus infektioriskin varalta. Juuri nyt kyläavustajille ja myös yhdistysten vapaaehtoistyölle on vahva tilaus.
 
Hankehenkilöt:
Hankkeen alueellisena työvalmentajana (läntinen Uusimaa) toimii Ulla Kommonen.
Ulla Kommonen
045 268 3602
 
Työvalmentajana (itäinen ja pohjoinen Uusimaa) toimii Jari Kurjonen
Jari Kurjonen
045 112 9441
 
Juhani Nenonen
Projektipäällikkö
045 111 5222
työvalmennus (keskinen Uusimaa ja Helsinki)
 
hankkeen esite:

TE-toimiston yhdyshenkilö: Nina Berg

______________________________________________________________________________________________