Työllisyyshankkeet pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa)

Hankeorganisaation nimi: EJY ry.
Hankkeen nimi: Avain työhön- projekti
Hankkeen toiminta-alue: Espoo ( pääkaupunkiseutu )
Hankkeen asiakaskohderyhmät: osatyökykyiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat työnhakijat.
Hankkeen tarjoamat palvelut: yksilö- ja ryhmävalmennus, työhönvalmennus, työ- ja työkokeilupaikkojen kartoitus, työnantajille suunnatut palvelut ja työmarkkinoiden kartoitus mm. toimialakohtaisesti.
Hankkeen tiivis kuvaus:
Avain työhön- projekti on Uudenmaan TE- toimiston ja Espoon kaupungin rahoittama työllistämis- ja kehittämisprojekti, jota hallinnoi EJY ry. Projekti tukee ja auttaa kohderyhmään kuuluvia työnhakija- asiakkaita löytämään yksilöllisiä ja tuettuja polkuja kohti avoimia työmarkkinoita. Projekti tekee myös yritysyhteistyötä. Projektissa kartoitetaan työmarkkinoita mm. toimialoittain ja etsitään työtilaisuuksia projektin asiakkaille. Projektin toiminta- alue on Espoo ( pääkaupunkiseutu ) ja toiminta- aika on vuosi 2019. Projektin asiakasvolyymi on 80 asiakasta.
 
Projektin menetelminä on yksilö- ja ryhmävalmennus ja työhönvalmennus. Projektissa kartoitetaan asiakkaan kanssa työelämään ja/ tai koulutukseen liittyvät motivaatio, tavoitteet ja toiveet. Asiakasta autetaan tekemään ja toteuttamaan omaa suunnitelmaa, jolla pyritään joko suoraan, työkokeilun tai opiskelun kautta avoimille työmarkkinoille. Asiakasta tuetaan työhön tai koulutukseen liittyvien asioiden selvittämisessä ja tiedonhaussa. Projektiin ohjataan asiakkaita pääsääntöisesti Uudenmaan TE- toimiston ( Espoo ) kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan projektin työntekijöihin :
 
Olli Ohvo                                                                       Jukka Rosenblad
hankeohjaaja                                                               projektipäällikkö
p.050 475 5108                                                      p. 050 520 9860
etunimi.sukunimi@ejy.fi                                         etunimi.sukunimi@ejy.fi        
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Mari Saarinen

________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Iiris Pro / Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
Hankkeen nimi: Kartalla
Hankkeen toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä:
 • pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttajat
 • osatyökykyiset pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttajat
Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus:
Iiris Pro-työkeskuksessa tehdään pakkaus-, postitus- ja kokoonpanotöitä alihankintana eri yrityksille. Työpaikka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin Itäkeskuksessa. Kartalla-hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajille työkokeilupaikan mukavassa ja rennossa työyhteisössä.
Työkokeilun aikana luodaan palvelupolku, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja tukea työelämävalmiuksia. 
Hankkeessa kartoitetaan verkostot ja palvelut, jotka parhaiten tukevat työkokeilijaa kohti työllistymistä tai koulutusta. Asiakastyössä tuetaan jokaisen omia voimavaroja ja huomioidaan henkilökohtaiset tavoitteet.
 • osaaminen ja uravaihtoehdot
 • työnhaku- ja haastattelutaidot
 • työelämävalmiudet
 • työ- ja toimintakyky
 • suomen kielen taidot
 • it-osaaminen
Lisäksi hankkeen aikana on mahdollista osallistua korttikoulutuksiin (esim. hygieniapassi) ja erilaisiin rekrytointitapahtumiin.
Avainasemassa on yksilöllisten ja toimivien palveluketjujen luominen. Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten, avoimien työmarkkinoiden, lähialueen työnantajakentän, te-palveluiden sekä eri hankkeiden ja järjestöjen kanssa.
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Tuuli Kulonen, työelämävalmentaja, tuuli.kulonen@hun.fi, 044 791 0339 ja
Sonja Papunen, työelämävalmentaja, sonja.papunen@hun.fi, 044 760 0027
http://www.hun.fi/iiris-pro
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen

______________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut
Hankkeen nimi: Digirasti
Hankkeen toiminta-alue: Helsinki
Hankkeen asiakaskohderyhmä: yli vuoden työttömänä olleet helsinkiläiset työnhakijat
Hankkeen tarjoamat palvelut: Työnhakuun ja työllisyyspalveluihin keskittyvää digineuvontaa ja digikursseja.
Hankkeen tiivis kuvaus:
Digirasti tukee pitkään työtä hakeneita työllistymisen kannalta olennaisten digitaalisten työkalujen ja palvelujen hyödyntämisessä. Kohderyhmänä ovat vähintään vuoden työttömänä olleet helsinkiläiset. Digitaalisten työkalujen ja palveluiden käyttötaito on yhä merkittävämpää työnhaussa. Osalla työnhakijoista digiperustaidoissa on kuitenkin puutteita. Digirastin tavoitteena on, että vahvistuneiden digitaitojen avulla mahdollisuudet työllistyä kasvavat.
 
Digirasti järjestää digitaitojen vahvistamiseen keskittyviä kursseja, joilla laaditaan työnhakuasiakirjoja, etsitään työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja opetellaan käyttämään erilaisia asiointipalveluja netissä. Lisäksi Digirastin digiohjaaja tarjoaa neuvontaa, jossa saa henkilökohtaista tukea esimerkiksi sähköiseen työhakemusten lähettämiseen, koulutukseen ilmoittautumiseen ja tiedonhakuun netistä.
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Lisätietoja ja asiakasohjaus sähköpostitse: digirasti@hel.fi / Vesa Horttanainen, projektiassistentti
p. 040 482 1487 (ma 9-11, ti 13-15, pe 9-11)
Hankkeen esite: esite
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________________
 
Helsingin Työkanava HeTY ry 
Hankkeen nimi: Evästeitä
Kohdealue: Pääkaupunkiseutu
HankeKuvaus
_________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Invalidisäätiö sr Live Palvelut
Hankkeen nimi: Future Pro
Hankkeen toiminta-alue: Keski-Uusimaa ja pääkaupunkiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevat asiakkaat, joilla taustalla erityisen tuen ja ohjauksen tarpeita työllistymisessä.

Hankkeen tarjoamat palvelut:
1. Kokonaisvaltainen tilannekartoitus: suunnan selkeyttäminen koulutukseen vai työelämään.
2. Työhönvalmennus pitää sisällään työnhaun tuen, työllistymisen tuen että työssä pysymisen tuen.
3. Koulutukseen ohjaamiseen liittyy aloihin ja koulutuksiin sekä koulutuksen järjestäjiin tutustumista sekä tukea koulutuksen hakemisessa. Hankkeessa olon aikana on mahdollisuus osallistua teemoiteltuihin pienryhmätapaamisiin. Sisältönä: yrityskäyntejä, oppilaitosvierailuja, työhaastatteluun valmistautumista sekä vierailijoita kuntien ja kaupunkien palveluista.
Hankkeen tiivis kuvaus: Asiakkaiden polutus työelämään, opintoihin tai muihin kohdallisiin palveluihin.
Aloitusvaiheessa kokonaisvaltainen tilannekartoitus, jonka jälkeen työhönvalmennusta, joka voi keskittyä joko koulutusalan ja –paikan etsimiseen tai työnhakuun.
Ensisijainen odotus kohderyhmältä on oma motivaatio työllistymisen edistämiseen. Future Pro tavoittelee 140 asiakasta vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on valmentaa asiakasta kohti työelämää ja työllistymistä tai keskittyä sopivan koulutusalan ja -paikan etsimiseen. Vuoden 2019 tavoite työllistymisen ja koulutukseen ohjautumiselle on 70%. Vaikuttavuuden tavoitteena on, että 75% asiakkaista ohjautuu johonkin muualle kuin työttömyyteen.
Työhönvalmennukseen ja työhönpaluun suunnitteluun voi sisältyä yksilö- ja/tai pienryhmämuotoistavalmennusta. Työhönpaluun suunnittelu aloitetaan yksilötapaamisella joko Keravan (Klondyke Kumitehtaankatu 5) tai Helsingin (Tenholantie 12) toimipisteessä.
Olemme läsnä, ohjaamme ja työskentelemme yhdessä valmennettavien kanssa. Luottamuksellinen suhde syntyy mutkattomasti ja opimme tuntemaan asiakkaat hyvin. Kartoitamme asiakkaan vahvuudet ja yksilölliset kehittämisen kohteet. Teemme tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa ja tarjoamme työnantajille luotettavaa apua rekrytointiin.


Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Projektipäällikkö: Jenni Heinineva 040 66200 10 jenni.heinineva@inlive.fi ja työhönvalmentajat:
Oili Hietala 040-559 5783 oili.hietala@inlive.fi ja Anu Löytönen-Parkkamäki 041-503 7907 anu.loytonen-parkkamaki@inlive.fi
Hankkeen esite


Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Hannele Kervinen

_______________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Kris-Etelä-Suomi Ry
Hankkeen nimi: HETI TÖIHIN -hanke
Hankkeen toiminta-alue: Helsinki ja Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: pääkaupunkiseutulaiset työttömät, erityisesti lainrikkoja- ja päihdetaustaiset
Hankkeen tarjoamat palvelut: työhön ja työmarkkinoille poluttaminen ja työvalmennus
Hankkeen tiivis kuvaus:
Työllisyyshankkeen tavoitteena on kehittää asiakkaiden työvalmiuksia ja saattaa heidät työelämään. Hanke antaa työvalmennusta ja uraohjausta ja pyrkii poluttamaan asiakkaita pysyväisesti työmarkkinoille.
Hankkeessa tuloksellisen työpaikan saannin lisäksi huomioidaan koulutuksen mahdollistaminen työssä. Huomioidaan vahvasti osaamisen opinnollistamisen mahdollisuudet. Tässä polussa asiakas kouluttautuu tarpeidensa mukaan työn ohella. Prosessissa tähdätään siihen, että siinä voidaan suorittaa työn ohella osaamispisteitä lopulta ammatillisen tutkinnon osiin saakka. Työnantajat otetaan tähän mukaan vahvasti. Käytännöstä haetaan kokemuksia 10 työnantajan kanssa.
Kris:n työllisyyshanke sisältää nopean työllistämisen, jossa asiakkaalle kartoitetaan työpaikka nopealla aikataululla ja jossa perehdyttämisen tehokkuus ja onnistuminen korostuu. Yhdistyksen työllisyystyöllä on n. 70 yhteistyöyritystä, joita voidaan kontaktoida asiakkaan kanssa yhdessä. Hanke palvelee niin työttömiä kuin myös paikallisia yrittäjiä.
Molemmissa toimintamalleissa arvioidaan jo 1-2 kuukauden kuluttua työpaikalla onnistumista ja halua jatkaa työpaikalla. Tiiviillä työvalmennuksella ja uraohjauksella pyritään luomaan paikkaa työmarkkinoille koulutusvalinnoista lähtien. Nopeassa linjassa työpaikan löytymisen ja siinä suoriutumisen jälkeen huolehditaan työn vaihtoon ja saumakohtiin liittyvästä uraohjauksesta.
 
Tärkeitä yhteistyötahojamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset rakennus-, kiinteistö-, huolto-, kahvila- ja ravintola-aloilta, vertaisjärjestöt, pääkaupunkiseudun oppilaitokset sekä Uudenmaan TE-toimisto.
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
hanketyöntekijä Markku Heikkilä, puh. 040 034 7704     markku.heikkila@kris.fi
hankevastaava Juha Seljänperä, puh. 044 976 3889        juha.seljanpera@kris.fi
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Rosa Jääskeläinen
_________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry

Hankkeen nimi: Rekryboosteri

Hankkeen toiminta-alue: Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Ydinkohderyhmä yli 50-vuotiaat yli vuoden työttömänä olleet korkeakoulutetut uusmaaliset työnhakijat, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää sekä nuoret vastavalmistuneet, joiden työttömyys on pitkittynyt.
Hankkeen tarjoamat palvelut:
MODUULI I, TAITAVA TYÖNHAKIJA, 5 tapaamiskertaa
Orientaatio ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelman esittely, rekrytoijan videoterveiset työnhakuun sekä ennakkotehtävä.
 1. Sanat omalle osaamiselle ja keskeiset aikaansaannokseni
 2. Mistä löydän työpaikkoja? Työnhakusuunnitelmani.
 3. Vinkit tehokkaaseen CV:hen. Myyvä LinkedIn-profiili. Kuinka rakennan erottuvan hakemuksen.
 4. Onnistu työhaastattelussa, oma osaaminen ytimekkääksi pitchiksi
 5. Omaa työskentelyä kokoava tehtävä. Ryhmäcoaching – voimaannuttava reflektointi.
MODUULI II OSAAVA ONNISTUJA, 5 tapaamiskertaa
Orientaatio ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelman esittely ja suorahakukonsultin videoterveiset työnhakuun.
 1. Arvot valintojesi taustalla. Oma osaaminen. Mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
 2. Henkilökohtaiset kommentit CV:hen ja/tai LinkedIn-profiiliin uravalmentajalta. Hakemustyöpaja.
 3. Oman pitchin työstäminen videolle
 4. Verkostojen ja sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa. Soveltuvuusarvioinnit.
 5. Ammattilaisbrändini ja sen viestintäsuunnitelma. Ryhmäcoaching – voimaannuttava reflektointi
Hankkeen tiivis kuvaus:
PIENRYHMÄSTÄ BOOSTIA TYÖNHAKUUN!
Rekryboosterin valmennus tarjoaa apua työnhaussa menestymiseen ja inspiroitumiseen sekä vertaistukea oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.  Tässä ryhmässä vahva asiantuntijuus on pöydän ympärillä!
 
Valmennuksia on kaksi. Taitava Työnhakija (moduuli I) kattaa kaikki työnhaun perusteet. Onnistunut Osaaja -valmennuksessa (moduuli II) edetään jo askel pidemmälle. Suositus on, että osallistuisit molempiin ryhmiin eli moduuliin I ja II, mutta jos työnhakuvalmiutesi on jo pitkällä, niin voit hakea suoraan moduuliin II.
 
Ryhmä kokoontuu viikoittain 5 viikon ajan, 3,5 tuntia kerrallaan. Lisäksi tapaamisten välillä on monipuolisia ja osaamista edistäviä kotitehtäviä.
Toimintaa koordinoi ryhmänohjaaja, joka itse on osallistunut johonkin aiemmista ryhmistä. Ryhmiin valitaan osallistujia mahdollisimman monimuotoisesti noin 10 henkilöä per ryhmä. Ryhmään osallistuminen on erittäin palkitsevaa ja tuloksekasta.
Hankkeen asiakasohjaus Päivi Korhonen, Projektipäällikkö, +358 400 338677
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen
_________________________________________________________________________________________________
Sn Kylät - hankekuvaus on tulossa
_________________________________________________________________________________________________
Hankeorganisaation nimi: Suomen Punainen Risti / Kontti-ketju Espoo, Helsinki, Vantaa
Hankkeen nimi: Konttityö-hanke
Tarjoamme työskentelyjaksoja (työkokeilu, palkkatuettu työsuhde), joiden aikana on mahdollista kokeilla ja opetella uusia työtehtäviä ja kehittää osaamista.
Hankkeen toiminta-alue: Kontti-kierrätystavaratalot toimivat Espoon Muuralassa, Helsingin Itäkeskuksessa sekä Vantaan Tammistossa. Tarjoamme palveluja henkilöille, jotka tulevat ensisijaisesti Espoosta, Helsingistä, Vantaalta sekä pienimuotoisemmin myös Kauniaisista, Kirkkonummelta, Järvenpäästä, Keravalta ja Tuusulasta. Kontti on avoin yhteistyölle, ja työmahdollisuudet ovat tarjolla edellä mainittujen lisäksi myös muiden kuntien asukkaille.
Hankkeen asiakaskohderyhmä:
Hankkeen pääasiallisena asiakasryhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työttömät työnhakijat, joilla on 24 kuukautta työttömyyttä viimeisen 28 kuukauden aikana.
Lisäksi tarjoamme työttömyyden kestosta riippumatta työkokeilumahdollisuuksia myös muille, kuten työttömille maahanmuuttajille (esim. TKP-asiakkaat) sekä sellaisille työnhakija-asiakkaille, joille TE-toimisto muutoin suosittelee työkokeilua.  Tavoitteena on työllistää 190 uutta henkilöä vuonna 2019.
Hankkeen tarjoamat palvelut:
Tarjoamme matalan kynnyksen räätälöityjä työmahdollisuuksia asiakaskohderyhmiin kuuluville henkilöille, ts. työkokeilua ja palkkatuettua työtä (100%/65%-palkkatuella). Työjakso Kontissa alkaa aina työkokeilulla (kesto 2-3 kk), joka voi jatkua palkkatuettuna työsuhteena.  Työyhteisö on iso ja monimuotoinen. Kontissa on mahdollista kokeilla eri työtehtäviä ja oppia uusia taitoja. Tavoitteena on kehittää ja lisätä Konttityöntekijöiden ammatillista ja työelämäosaamista työjakson aikana tarjoamalla mahdollisuuksia osatutkinto-oppisopimukseen, osaamisen tunnustamiseen/tunnistamiseen. Lisäksi tarjoamme muutamia lyhytkoulutuksia sekä Helsingin Kontissa myös mahdollisuuden suomen kielen opetukseen (Helsingin kaupungin tarjoamana). Työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskusteluja ja heitä tuetaan osaamisen kehittymisessä, tulevan työuran suunnittelussa sekä kannustetaan ja autetaan työ- ja koulutuspaikan hakemisessa.
Hankkeen tiivis kuvaus:
Hankkeen asiakkaaksi ts. Kontti-kierrätystavaratalon työntekijäksi, Espooseen, Helsinkiin ja Vantaalle haetaan mieluiten lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sekä CV (jos on) sähköpostilla. Tavarataloissa on tarjolla monenlaisia tehtäviä, kuten tavaran vastaanottoa, alkulajittelua, tuotteiden tarkastamista, hinnoittelua, esillepanoa, somistusta, asiakaspalvelua, kassatehtäviä, huonekalujen kuljetuspalvelua sekä siistijän töitä. Hakijoita kutsutaan työhaastatteluun Konttiin, ja valituksi tulleet henkilöt aloittavat pienryhmissä. Työntekijän tehtävänkuva määritellään hänen taitojensa ja kiinnostuksensa mukaan. On mahdollisuus kokeilla eri tehtäviä ja opetella uusia taitoja, esim. kassaa, asiakaspalvelua.  Konteissa järjestetään lyhytkoulutuksia mm. hätäensiapukoulutusta sekä asiakaspalvelukoulutuspäivä. Muutamille henkilöille voidaan tarjota mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen – myös osatutkinto-oppisopimuksiin. Osaamisen tunnustaminen /opinnollistaminen ns. Valovalmennuksen keinoin on myös mahdollista, eli Konttityöntekijä suorittaa tutkinnon osan osoittamalla osaamisensa ”näytöillä” Kontissa. Työntekijöiden kanssa käydään ohjaus-/kehityskeskustelu(ja). Työntekijöitä kannustetaan työ- ja/tai koulutuspaikan hakuun ja heille tarjotaan tukea hakuprosessiin, mm. etsitään sopivia työ-/koulupaikkoja, tehdään yhdessä hakemuksia ja valmistaudutaan haastatteluun. Työntekijöitä on perinteisesti ollut mukana myös Kontti-ketjun markkinointi- ja messutapahtumissa, esim. Habitare-messuilla.
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Kontin työtehtäviin haetaan mieluiten sähköpostitse lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV (jos on). Ennen hakemuksen lähettämistä on hyvä varmistaa, että TE-toimisto puoltaa työkokeilua ja palkkatuettua työsuhdetta (100%/65%).
Espoon Kontti, Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo (Muurala)
Lisätietoja: Henkilöstökoordinaattori Tarja Parviainen, puh: 040 580 1419
 
Helsingin Kontti, Visbynkuja 2, 00930 Helsinki (Itäkeskus)
Lisätietoja: Projektipäällikkö Pia Sevón, puh: 040 168 2384
 
Vantaan Kontti, Tammiston kauppatie 8, 01510 Vantaa (Tammisto)
Lisätietoja: Työllistämiskoordinaattori Kaarina Welin, puh: 040 170 4102
 
https://kontti.punainenristi.fi
Hankkeen esite
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________________
Työmajakka Lautta työttömyydestä -hanke
Kohdealue: Kirkkonummi
Hankekuvaus:
Lautta työttömyydestä työhön-hankkeessa haetaan tulevaisuuden tarpeita vastaavia käytännön ratkaisuja, jotka tukevat TE-toimiston asiakkaiden työllistymistä vapaille työmarkkinoille, siirtymistä opiskelijoiksi tai yrittäjiksi. Ratkaisut perustuvat asiakkaiden taustojen, tilanteiden, tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseen ja ymmärtämiseen. Toiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaiden työnhakutaitoja, aktivoida työnhakua sekä kirkastaa omaa osaamista. Tuemme myös työnhakijoiden verkostoitumista ja vertaistoimintaa. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on aktiivista, avointa ja osallistavaa. Lisätietoja: www.tyomajakka.fi 
#kirkkonummi #asiakasymmärrys #työllistyminen #tulevaisuus
TE-toimiston vastuuhenkilö: Tapio Kajos
__________________________________________________________________________________________________
 
Hankeorganisaation nimi: Vantaan kaupunki
Hankkeen nimi: Luotsi-hanke
Hankkeen toiminta-alue: Vantaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Yli 30 – vuotiaat pitkäaikaistyöttömät
Hankkeen tarjoamat palvelut: Työnhaun neuvonta ja työnhaun ryhmävalmennus
Hankkeen tiivis kuvaus: Hanke järjestää Vantaalla avointa työnhaun neuvontapalvelua Pop Up-toimintaperiaatteella. Tavoitteena on myös suunnitella ja pilotoida ryhmämuotoista työnhakuvalmennusta yli 30- vuotiaille ja vähintään vuoden työttömänä olleille Vantaalaisille.
Neuvonnassa keskustellaan asiakkaan työnhaun tilanteesta ja annetaan informaatiota työ- ja koulutuspaikkojen löytämiseen ja hakemiseen sekä työnhakuasiakirjojen tekemiseen. Jos asiakkaalla on tarvetta työnhakuvalmiuksien päivittämiseen, hänellä on mahdollisuus osallistua ryhmämuotoisena järjestettävään työnhakuvalmennukseen.
Työnhakuvalmennus järjestetään Non stop- toimintamallilla. Asiakkaat tavataan henkilökohtaisesti, jolloin käydään läpi asiakkaan tarpeet ja tavoitteet työnhakemiseen liittyen. Tavoitteena on yhteistyössä asiakkaan kanssa löytää hänelle sopivia etenemisratkaisuja työkokeilupaikan, työpaikan tai opiskelupaikan löytämiseksi.
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä): yhteydenotot: luotsi@vantaa.fi, p. 043 827 2842
sekä heidi.bockerman@vantaa.fi p. 043 826 6921 (Projektipäällikkö)
Hankkeen esite
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Kati Mäkelä
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________