Työllisyyshankkeet pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa)

Hankeorganisaation nimi: EJY ry.
Hankkeen nimi: Avain työhön- projekti
Hankkeen toiminta-alue: Espoo ( pääkaupunkiseutu )
Hankkeen asiakaskohderyhmät: osatyökykyiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat työnhakijat.
Hankkeen tarjoamat palvelut: yksilö- ja ryhmävalmennus, työhönvalmennus, työ- ja työkokeilupaikkojen kartoitus, työnantajille suunnatut palvelut ja työmarkkinoiden kartoitus mm. toimialakohtaisesti.
Hankkeen tiivis kuvaus:
Avain työhön- projekti on Uudenmaan TE- toimiston ja Espoon kaupungin rahoittama työllistämis- ja kehittämisprojekti, jota hallinnoi EJY ry. Projekti tukee ja auttaa kohderyhmään kuuluvia työnhakija- asiakkaita löytämään yksilöllisiä ja tuettuja polkuja kohti avoimia työmarkkinoita. Projekti tekee myös yritysyhteistyötä. Projektissa kartoitetaan työmarkkinoita mm. toimialoittain ja etsitään työtilaisuuksia projektin asiakkaille. Projektin toiminta- alue on Espoo ( pääkaupunkiseutu ) ja toiminta- aika on vuosi 2019. Projektin asiakasvolyymi on 80 asiakasta.
 
Projektin menetelminä on yksilö- ja ryhmävalmennus ja työhönvalmennus. Projektissa kartoitetaan asiakkaan kanssa työelämään ja/ tai koulutukseen liittyvät motivaatio, tavoitteet ja toiveet. Asiakasta autetaan tekemään ja toteuttamaan omaa suunnitelmaa, jolla pyritään joko suoraan, työkokeilun tai opiskelun kautta avoimille työmarkkinoille. Asiakasta tuetaan työhön tai koulutukseen liittyvien asioiden selvittämisessä ja tiedonhaussa. Projektiin ohjataan asiakkaita pääsääntöisesti Uudenmaan TE- toimiston ( Espoo ) kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan projektin työntekijöihin :
 
Ari Haapanen                                                         Jukka Rosenblad
hankeohjaaja                                                         projektipäällikkö
p.050 475 5108                                                      p. 050 520 9860
etunimi.sukunimi@ejy.fi                                         etunimi.sukunimi@ejy.fi        
KORONASTA HUOLIMATTA OLEMME TOIMINNASSA. PALVELUMME TOIMIVAT SÄHKÖISESTI JA SÄHKÖISILLÄ ALUSTOILLA. OTA YHTETTÄ!
 
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Mari Saarinen

________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Iiris Pro / Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
Hankkeen nimi: Kartalla
Hankkeen toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä:
 • pitkäaikaistyöttömät ja toistuvaistyöttömät pääkaupunkiseutulaiset
 • pitkäaikaistyöttömät ja toistuvaistyöttömät osatyökykyiset
 • pitkäaikaistyöttömät ja toistuvaistyöttömät maahanmuuttajat
Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus:
Iiris Pro-työkeskuksessa tehdään pakkaus-, postitus- ja kokoonpanotöitä alihankintana eri yrityksille. Työpaikka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin Itäkeskuksessa. Kartalla-hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajille työkokeilupaikan mukavassa ja rennossa työyhteisössä.
Työkokeilun aikana luodaan palvelupolku, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja tukea työelämävalmiuksia. 
Hankkeessa kartoitetaan verkostot ja palvelut, jotka parhaiten tukevat työkokeilijaa kohti työllistymistä tai koulutusta. Asiakastyössä tuetaan jokaisen omia voimavaroja ja huomioidaan henkilökohtaiset tavoitteet.
 • osaaminen ja uravaihtoehdot
 • työnhaku- ja haastattelutaidot
 • työelämävalmiudet
 • työ- ja toimintakyky
 • suomen kielen taidot
 • it-osaaminen
Lisäksi hankkeen aikana on mahdollista osallistua korttikoulutuksiin (esim. hygieniapassi) ja erilaisiin rekrytointitapahtumiin.
Avainasemassa on yksilöllisten ja toimivien palveluketjujen luominen. Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten, avoimien työmarkkinoiden, lähialueen työnantajakentän, te-palveluiden sekä eri hankkeiden ja järjestöjen kanssa.
 
KORONASTA HUOLIMATTA OLMME TOIMINNASSA. PALVELUMME TOIMIVAT SÄHKÖISESTI JA SÄHKÖISILLÄ ALUSTOILLA. OTA YHTETTÄ!
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Tuuli Kulonen, työelämävalmentaja, tuuli.kulonen@hun.fi, 044 791 0339 ja
Sonja Papunen, työelämävalmentaja, sonja.papunen@hun.fi, 044 760 0027
 
http://www.hun.fi/iiris-pro
 
 
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen

______________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut
Hankkeen nimi: Digirasti
Hankkeen toiminta-alue: Helsinki
Hankkeen asiakaskohderyhmä: yli vuoden työttömänä olleet helsinkiläiset työnhakijat
Hankkeen tarjoamat palvelut: Digitaitokursseja työnhaun tueksi
Hankkeen tiivis kuvaus:
 
Digirasti tukee pitkään työtä hakeneiden digitaitoja kurssimuotoisella toiminnalla. Toiminnan tavoitteena on, että asiakkaiden työllistymismahdollisuudet kasvavat vahvistuneiden digitaitojen avulla.
 
Digirasti järjestää digitaitojen vahvistamiseen keskittyviä kursseja, joilla harjoitellaan mm. tietokoneen ja netin peruskäyttöä työnhaussa, sähköistä asiointia ja tiedonhakua, digitaalista työnhakua (CV, hakemukset, sosiaalinen media ja osaajaprofiilit), tiedostojen luontia ja tekstikäsittelyä sekä tutustutaan muihin työnhakua tukeviin palveluihin.
Kursseihin kuuluu viisi ryhmämuotoista opetuskertaa n. 8-12 henkilön ryhmissä sekä henkilökohtainen alku- ja lopputapaaminen kouluttajan kanssa. Kursseja järjestetään erilaisille taitotasoille. Kaikilla kursseilla on kouluttajan lisäksi apuohjaaja kurssilaisten tukena.
 
Hankkeen asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää myös muita Helsingin kaupungin työllisyyspalveluita, kuten korttikoulutuksia ja valmennuspalveluita. Digirastin kurssit järjestetään Helsingissä hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Kurssien opetus on suomeksi. Katso hankkeen ajankohtaiset tiedot, aikataulut sekä ilmoittautumisohjeet osoitteessa www.digirasti.fi
 
KORONASTA HUOLIMATTA OLEMME TOIMINNASSA. PALVELUMME TOIMIVAT SÄHKÖISESTI JA SÄHKÖISILLÄ ALUSTOILLA. OTA YHTETTÄ!
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Lisätietoja ja asiakasohjaus sähköpostitse: digirasti@hel.fi / Vesa Horttanainen, projektiassistentti
p. 040 482 1487.
 
TE-toimiston vastuuhenkilö: Jari Kettunen
 
________________________________________________________________________________________________
 
Helsingin Työkanava HeTY ry 
Hankkeen nimi: Evästeitä
Kohdealue: Pääkaupunkiseutu
HankeKuvaus
 
KORONASTA HUOLIMATTA OLMME TOIMINNASSA. PALVELUMME TOIMIVAT SÄHKÖISESTI JA SÄHKÖISILLÄ ALUSTOILLA. OTA YHTETTÄ!
_________________________________________________________________________________________________
Hankeorganisaation nimi: Invalidisäätiö sr Live Palvelut
Hankkeen nimi: Future Pro
Hankkeen toiminta-alue: Keski-Uusimaa ja pääkaupunkiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevat asiakkaat, joilla taustalla erityisen tuen ja ohjauksen tarpeita työllistymisessä. Yli vuoden työttömyys, toistuvaistyöttömyys tai laaja-alainen työttömyys.

Hankkeen tarjoamat palvelut 6kk:n valmennuksen aikana:
1. Kokonaisvaltainen tilannekartoitus: tavoitteen asettaminen, koulutukseen vai työelämään.
2. Työhönvalmennus pitää sisällään työnhaun, työllistymisen että työssä pysymisen tuen.
3. Koulutukseen ohjaaminen: aloihin ja koulutuksiin, koulutuksen järjestäjiin tutustumista sekä tukea koulutukseen hakeutumisessa.
 
Valmennuksen sisältönä: yritys- ja oppilaitosvierailuja, työnhaun asiakirjojen päivitys, työn etsintää, työhaastatteluun valmistautumista ja työn aloituksen sekä työssä pysymisen tuki.

Hankkeen tiivis kuvaus: Ensisijainen odotus työhönvalmennuksessa on asiakkaan oma motivaatio työllistymisen edistämiseen. Tavoitteena on valmentaa asiakasta kohti työelämää ja opintoja tai ohjata asiakasta kohti muita kohdallisia palveluita. Future Pro tavoittelee 140 asiakasta vuoden 2020 aikana.
Vaikuttavuuden tavoitteena on, että yli 71% asiakkaista ohjautuu johonkin muualle kuin työttömyyteen.
 
Työhön paluun suunnittelu aloitetaan yksilötapaamisella (Klondyke Kumitehtaankatu 5) tai Helsingin (Tenholantie 12) toimipisteessä. Tai asiakkaan kanssa sovitussa paikassa. Työhönvalmennukseen ja työhön paluun suunnitteluun voi sisältyä yksilö- ja/tai pienryhmävalmennusta.

Olemme läsnä, ohjaamme ja työskentelemme yhdessä valmennettavien kanssa. Tärkeää työhönvalmennuksessa on luottamuksellinen asiakassuhde valmentajan ja valmennettavan välillä.
Kartoitamme asiakkaan vahvuudet ja yksilölliset kehittämisen kohteet. Sekä teemme tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa ja tarjoamme työnantajille luotettavaa apua rekrytointiin.
 
Asiakasohjaus hankkeeseen, alla yhteystietomme.
 
KORONASTA HUOLIMATTA OLEMME TOIMINNASSA. PALVELUMME TOIMIVAT SÄHKÖISESTI JA SÄHKÖISILLÄ ALUSTOILLA. OTA YHTETTÄ!

Projektipäällikkö ja työhönvalmentaja
Anu Löytönen-Parkkamäki 041-503 7907 anu.loytonen-parkkamaki@inlive.fi
 
Työhönvalmentajat
Oili Hietala 040-559 5783 oili.hietala@inlive.fi
Marko Pajunen 044-5881887 marko.pajunen@inlive.fi

Hankkeen esite

Asiakasohjaus hankkeeseen ohje

Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Ritva Ylitörmänen

_______________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Kris-Etelä-Suomi Ry
Hankkeen nimi: HETI TÖIHIN -hanke
Hankkeen toiminta-alue: Helsinki ja Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: pääkaupunkiseutulaiset työttömät, erityisesti lainrikkoja- ja päihdetaustaiset
Hankkeen tarjoamat palvelut: työhön ja työmarkkinoille poluttaminen ja työvalmennus
Hankkeen tiivis kuvaus:
Kris-Etelä-Suomi ry:n HETI TÖIHIN -hankkeen tavoitteena on kehittää asiakkaiden työvalmiuksia ja saattaa heidät työelämään. Hanke antaa työvalmennusta ja uraohjausta ja poluttaa asiakkaita pysyväisesti työmarkkinoille hyödyntäen välityömarkkinoiden työkaluja. Kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla asuvat työttömät työikäiset, erityisesti päihde- ja lainrikkojataustaiset.
 
HETI TÖIHIN -hanke sisältää nopean työllistämisen, jossa asiakkaalle kartoitetaan työpaikka nopealla aikataululla ja jossa perehdyttämisen tehokkuus ja onnistuminen korostuu. Yhdistyksen työllisyystyöllä on n. 80 yhteistyöyritystä, joita voidaan kontaktoida asiakkaan kanssa yhdessä. Hanke täten palvelee niin työttömiä kuin myös paikallisia yrittäjiä.
 
Hankkeessa tuloksellisen työpaikan saannin lisäksi huomioidaan koulutuksen mahdollistaminen työssä. Huomioidaan vahvasti osaamisen opinnollistamisen mahdollisuudet. Tällöin asiakas kouluttautuu tarpeidensa mukaan työn ohella. Prosessissa tähdätään koulutuksen suorittamiseen työssäoppimisena aina ammatillisen tutkinnon osiin saakka. Työnantajilla, oppilaitoksella ja TE-toimistolla on tämän mahdollistajina suuri rooli. Käytännöstä haetaan kokemuksia 10 työnantajan kanssa.
Molemmissa toimintamalleissa arvioidaan jo 1-2 kuukauden kuluttua työpaikalla onnistumista ja halua jatkaa työpaikalla. Tiiviillä työvalmennuksella ja uraohjauksella pyritään luomaan paikkaa työmarkkinoille koulutusvalinnoista lähtien. Nopeassa linjassa työpaikan löytymisen ja siinä suoriutumisen jälkeen huolehditaan työn vaihtoon ja saumakohtiin liittyvästä uraohjauksesta.
Tärkeitä yhteistyötahojamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset rakennus-, kiinteistö-, huolto-, varasto- ja logistiikka-, kahvila- ja ravintola-aloilta, vertaisjärjestöt, pääkaupunkiseudun oppilaitokset sekä Uudenmaan TE-toimisto.
 
KORONASTA HUOLIMATTA OLEMME TOIMINNASSA. PALVELUMME TOIMIVAT SÄHKÖISESTI JA SÄHKÖISILLÄ ALUSTOILLA. OTA YHTETTÄ!
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
hanketyöntekijä Markku Heikkilä, puh. 040 034 7704     markku.heikkila@kris.fi
hankevastaava Juha Seljänperä, puh. 044 976 3889        juha.seljanpera@kris.fi
 
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Rosa Jääskeläinen
_________________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry

Hankkeen nimi: Rekryboosteri

Hankkeen toiminta-alue: Uusimaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Ydinkohderyhmä yli 50-vuotiaat yli vuoden työttömänä olleet korkeakoulutetut uusmaaliset työnhakijat, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää sekä nuoret vastavalmistuneet, joiden työttömyys on pitkittynyt.
Hankkeen tarjoamat palvelut:
MODUULI I, TAITAVA TYÖNHAKIJA, 5 tapaamiskertaa
Orientaatio ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelman esittely, rekrytoijan videoterveiset työnhakuun sekä ennakkotehtävä.
 1. Sanat omalle osaamiselle ja keskeiset aikaansaannokseni
 2. Mistä löydän työpaikkoja? Työnhakusuunnitelmani.
 3. Vinkit tehokkaaseen CV:hen. Myyvä LinkedIn-profiili. Kuinka rakennan erottuvan hakemuksen.
 4. Onnistu työhaastattelussa, oma osaaminen ytimekkääksi pitchiksi
 5. Omaa työskentelyä kokoava tehtävä. Ryhmäcoaching – voimaannuttava reflektointi.
MODUULI II OSAAVA ONNISTUJA, 5 tapaamiskertaa
Orientaatio ennen ensimmäistä tapaamista. Ohjelman esittely ja suorahakukonsultin videoterveiset työnhakuun.
 1. Arvot valintojesi taustalla. Oma osaaminen. Mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
 2. Henkilökohtaiset kommentit CV:hen ja/tai LinkedIn-profiiliin uravalmentajalta. Hakemustyöpaja.
 3. Oman pitchin työstäminen videolle
 4. Verkostojen ja sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa. Soveltuvuusarvioinnit.
 5. Ammattilaisbrändini ja sen viestintäsuunnitelma. Ryhmäcoaching – voimaannuttava reflektointi
Hankkeen tiivis kuvaus:
PIENRYHMÄSTÄ BOOSTIA TYÖNHAKUUN!
Rekryboosterin valmennus tarjoaa apua työnhaussa menestymiseen ja inspiroitumiseen sekä vertaistukea oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.  Tässä ryhmässä vahva asiantuntijuus on pöydän ympärillä!
 
Valmennuksia on kaksi. Taitava Työnhakija (moduuli I) kattaa kaikki työnhaun perusteet. Onnistunut Osaaja -valmennuksessa (moduuli II) edetään jo askel pidemmälle. Suositus on, että osallistuisit molempiin ryhmiin eli moduuliin I ja II, mutta jos työnhakuvalmiutesi on jo pitkällä, niin voit hakea suoraan moduuliin II.
 
Ryhmä kokoontuu viikoittain 5 viikon ajan, 3,5 tuntia kerrallaan. Lisäksi tapaamisten välillä on monipuolisia ja osaamista edistäviä kotitehtäviä.
Toimintaa koordinoi ryhmänohjaaja, joka itse on osallistunut johonkin aiemmista ryhmistä. Ryhmiin valitaan osallistujia mahdollisimman monimuotoisesti noin 10 henkilöä per ryhmä. Ryhmään osallistuminen on erittäin palkitsevaa ja tuloksekasta.
 
KORONASTA HUOLIMATTA OLEMME TOIMINNASSA. PALVELUMME TOIMIVAT SÄHKÖISESTI JA SÄHKÖISILLÄ ALUSTOILLA. OTA YHTETTÄ!
 
Hankkeen asiakasohjaus Päivi Korhonen, Projektipäällikkö, +358 400 338677
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen
______________________________________________________________________________________________
 
Hankeorganisaation nimi: Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf.
Hankkeen nimi: Työtä kaikille – Jobb för alla -hanke
Hankkeen asiakaskohderyhmä: pitkäaikaistyöttömät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, vaikeasti työllistettävät sekä maahanmuuttajat ja osatyökykyiset Uudenmaan TE-toimiston asiakkaat
Kohdealue: Länsi-, Keski- Itä- ja Pohjois-Uusimaa sekä Pääkaupunkiseutu, siis koko Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alue
 
Hankkeen tarjoamat palvelut ja hankkeen tiivis kuvaus:
Hankkeen asiakkaat rekrytoidaan kyläavustajiksi palkkatuella sekä työkokeilulla kylä- ja kaupunginosayhdistysten työtehtäviin. Hankkeen työntekijät tukevat asiakkaita välityömarkkinoilta polutussopimuksen ja työvalmennuksen avulla avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen.
 
Hankkeessa opinnollistetaan asiakkaan osaaminen sekä tunnistetaan työnantajan oppimisympäristö. Hankkeen asiakkaat saavat työ- tai työkokeilusuhteen päättyessä osaamistodistuksen, joka dokumentoi työsuhteessa hankitun ja aiemman osaamisen.
 
Kyläavustajan tehtävänä on auttaa erityisesti ikääntyviä asukkaita arjen askareissa niin, että he voivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kyläavustaja tukee samalla kyläyhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. Hyviä kokemuksia on saatu myös työparien toiminnasta, jolloin kyläavustajan työparina voi toimia työkokeilija. Työtehtävät ovat luonteeltaan matalan kynnyksen töitä, jotka sopivat luonteensa vuoksi laajalle asiakaskohderyhmälle sekä miehille että naisille. Hanke on kohtaannoltaan ikä- ja sukupuolineutraali.
 
Hankkeelle tyypillisimpiä töitä ovat jokamiestason  tehtävät; alueen ikääntyvien asukkaiden auttaminen arjen askareissa sekä kyläyhdistyksen omat työt, kiinteistönpidon tehtävät ja yhdistysten yleistehtävät. Kyläavustajalta tilataan apua kotitaloustyöhön, talonhoitoon, pihatöihin, asiointiin ja vaikka puiden pilkkomiseen. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä eikä työ kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Kyläavustaja välittää myös käytännön hyötytietoa, kuten Motivan energiasäästövinkkejä. Tilausten lomassa kyläavustajat ovat tavoitettavissa kylätalolta.
 
Kyläavustajille on laadittu ohjeistus infektioriskin varalta. Juuri nyt kyläavustajille ja myös yhdistysten vapaaehtoistyölle on vahva tilaus.
 
KORONASTA HUOLIMATTA OLEMME TOIMINNASSA. PALVELUMME TOIMIVAT SÄHKÖISESTI JA SÄHKÖISILLÄ ALUSTOILLA. OTA YHTETTÄ!
Hankehenkilöt:
Hankkeen alueellisena työvalmentajana (läntinen Uusimaa) toimii Ulla Kommonen.
Ulla Kommonen
045 268 3602
 
Työvalmentajana (itäinen ja pohjoinen Uusimaa) toimii Jari Kurjonen
Jari Kurjonen
045 112 9441
 
Juhani Nenonen
Projektipäällikkö
045 111 5222
työvalmennus (keskinen Uusimaa ja Helsinki)
 
hankkeen esite:

TE-toimiston yhdyshenkilö: Patrik Björkman

______________________________________________________________________________________________

Hankeorganisaation nimi: Suomen Punainen Risti / Kontti-ketju Espoo, Helsinki, Vantaa
Hankkeen nimi: Digitaidot kuntoon 2020-2022
Tarjoamme työskentelyjaksoja (työkokeilu, palkkatuettu työsuhde), jonka aikana on mahdollista kokeilla ja opetella uusia työtehtäviä,  kehittää osaamista sekä saada tukea Kontti-jakson jälkeisen työ- tai koulutuspaikan hakuun.
Hankkeen toiminta-alue: Kontti-kierrätystavaratalot toimivat Espoon Muuralassa, Helsingin Itäkeskuksessa sekä Vantaan Tammistossa. Kontti-ketju on toimintaansa aloitteleva verkkokauppa, jonka tilat sijaitsevat Vantaan Hakkilassa.  Tarjoamme palveluja henkilöille, jotka tulevat ensisijaisesti Espoosta, Helsingistä, Vantaalta sekä pienimuotoisemmin myös Kauniaisista, Kirkkonummelta, Järvenpäästä, Keravalta ja Tuusulasta. Kontti on avoin yhteistyölle, ja työmahdollisuudet ovat tarjolla edellä mainittujen lisäksi myös muiden kuntien asukkaille.
Hankkeen asiakaskohderyhmä:
Tavoitteena on työllistää 190 uutta henkilöä vuonna 2020: Espoon Kontti 60, Helsingin Kontti 60, Vantaan Kontti 60, Verkkokauppa 10 uutta aloittajaa. Kontin työmahdollisuudet on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkittynyt työttömyys.
Helsingissä ja Vantaalla Kontin työjakso alkaa aina työkokeilulla.  Palkkatuettu työsuhde mahdollinen työkokeilun jälkeen. Espoon Kontti rekrytoi pääsääntöisesti suoraan palkkatuettuun työsuhteeseen. Työllistämme ensimmäiseen työsuhteeseen 100 %/65 % palkkatuella.  Muita palkkatukimuotoja voimme harkita ensimmäisen vuoden jälkeen, esim. osatyökykyisen palkkatuki tai palkkatuki oppisopimukseen.
Toivomme Konttiin hakijoita,  joilla on motivaatiota, työkuntoa, valmiuksia työskennellä Kontissa sekä mahdollisimman hyvä motivaatio hakea työ- tai koulupaikkaa Kontin työjakson jälkeen.
Tarjolla monenlaisia työtehtäviä: asiakaspalvelu, kassa, huonekalujen kuljetuspalvelu, tavarankäsittely/-lajittelu, tuotteiden tarkistus, hinnoittelu, tavaratalon osaston hoito, tuotteiden esillepano myymälään, siivous.
Tarjoamme työttömyyden kestosta riippumatta työkokeilumahdollisuuksia myös muille, kuten työttömille maahanmuuttajille (esim. TKP-asiakkaat) sekä sellaisille työnhakija-asiakkaille, joille TE-toimisto muutoin suosittelee työkokeilua. 
Hankkeen tarjoamat palvelut:
Tarjoamme matalan kynnyksen räätälöityjä työmahdollisuuksia asiakaskohderyhmiin kuuluville henkilöille, ts. työkokeilua ja palkkatuettua työtä. Työyhteisö on iso ja monimuotoinen. Kontissa on mahdollista kokeilla eri työtehtäviä ja oppia uusia taitoja. Tarjolla monenlaisia työtehtäviä: asiakaspalvelu, kassa, huonekalujen kuljetuspalvelu, tavarankäsittely/-lajittelu, tuotteiden tarkistus, hinnoittelu, tavaratalon osaston hoito, tuotteiden esillepano myymälään, siivous.
Tavoitteena on kehittää ja lisätä Konttityöntekijöiden ammatillista ja työelämäosaamista työjakson aikana tarjoamalla mahdollisuuksia osatutkinto-oppisopimukseen, osaamisen tunnustamiseen/tunnistamiseen. Lisäksi tarjoamme muutamia lyhytkoulutuksia sekä Helsingin Kontissa myös mahdollisuuden suomen kielen opetukseen (Helsingin kaupungin tarjoamana). Työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskusteluja ja heitä tuetaan osaamisen kehittymisessä, tulevan työuran suunnittelussa sekä kannustetaan ja autetaan työ- ja koulutuspaikan hakemisessa.
Hankkeen tiivis kuvaus:
Hankkeen asiakkaaksi ts. Kontti-kierrätystavaratalon työntekijäksi, Espooseen, Helsinkiin ja Vantaalle haetaan mieluiten lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sekä CV (jos on) sähköpostilla. Tavarataloissa on tarjolla monenlaisia tehtäviä, kuten tavaran vastaanottoa, alkulajittelua, tuotteiden tarkastamista, hinnoittelua, esillepanoa, somistusta, asiakaspalvelua, kassatehtäviä, huonekalujen kuljetuspalvelua sekä siistijän töitä. Työ sisältää myös ilta- ja viikonloppuvuoroja kaupan aukioloaikojen puitteissa. Hakijoita kutsutaan työhaastatteluun Konttiin, ja valituksi tulleet henkilöt aloittavat sopimuksen mukaan. Työntekijän tehtävänkuva määritellään hänen taitojensa ja kiinnostuksensa mukaan. On mahdollisuus kokeilla eri tehtäviä ja opetella uusia taitoja, esim. kassaa, asiakaspalvelua.  Konteissa järjestetään lyhytkoulutuksia mm. hätäensiapukoulutusta sekä it-koulutuksia/valmennuksia. Muutamille henkilöille voidaan tarjota mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen – myös osatutkinto-oppisopimuksiin. Osaamisen tunnustaminen /opinnollistaminen ns. Valovalmennuksen keinoin on myös mahdollista, eli Konttityöntekijä suorittaa tutkinnon osan osoittamalla osaamisensa ”näytöillä” Kontissa. Työntekijöiden kanssa käydään ohjaus-/kehityskeskustelu(ja). Työntekijöitä kannustetaan työ- ja/tai koulutuspaikan hakuun ja heille tarjotaan tukea hakuprosessiin, mm. etsitään sopivia työ-/koulupaikkoja, tehdään yhdessä hakemuksia ja valmistaudutaan haastatteluun. Työntekijöitä on perinteisesti ollut mukana myös Kontti-ketjun markkinointi- ja messutapahtumissa, esim. Habitare-messuilla.
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Kontin työtehtäviin haetaan mieluiten sähköpostitse lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV (jos on).
 
Espoon Kontti, Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo (Muurala)
Lisätietoja: Henkilöstökoordinaattori Tarja Parviainen, puh: 040 580 1419
 
Helsingin Kontti, Visbynkuja 2, 00930 Helsinki (Itäkeskus)
Lisätietoja: Projektipäällikkö Pia Sevón, puh: 040 168 2384
 
Vantaan Kontti, Tammiston kauppatie 8, 01510 Vantaa (Tammisto)
Verkkokauppa, Vanha Porvoon tie  231, 01380 Vantaa (Hakkila)
Lisätietoja: Työllistämiskoordinaattori Kaarina Welin, puh: 040 170 4102
KORONAN AIKANA EMME VOI VALITETTAVASTI OTTAA UUSIA ASIAKKAITA; MUTTA OLE KUITENKIN YHTEYDESSÄ, TARJOAMME JÄLLEEN TYÖTÄ JA TYÖKOKEILUA KUN TILANNE NORMALISOITUU
https://kontti.punainenristi.fi
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Jari Kettunen
__________________________________________________________________________________________________
Hanketoimijan taustaorganisaatio: Työmajakka ry
Hankkeen nimi: Lautta työttömyydestä työhön  
Hankkeen toiminta-alue: Kirkkonummi ja lähiseutu
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Yli vuoden ajan työttöminä olleet kirkkonummelaiset työnhakijat.
Hankkeen tiivis kuvaus:
Hankkeen tarkoituksena on tarjota yli vuoden ajan työttöminä olleille kirkkonummelaisille ohjausta jatkopolkujen etsimiseen. Hanke tarjoaa henkilökohtaista ohjausta kohderyhmälle ja etsii heille työ- tai opiskelupaikkoja. Hankkeen tarkoituksena on ensisijaisesti löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta. Työmajakan asiantuntijat ovat jatkuvasti yhteydessä eri yrityksiin ja etsivät juuri heidän tarpeisiinsa sopivia työntekijöitä. Näin tieto saadaan myös niistä työpaikoista, joita ei laiteta ollenkaan avoimeen hakuun. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä Kirkkonummen kunnan, TE-toimiston ja yritysten kanssa.
 
”Löydämme työlle tekijöitä ja tekijöille töitä”
 
KORONASTA HUOLIMATTA OLEMME TOIMINNASSA. PALVELUMME TOIMIVAT SÄHKÖISESTI JA SÄHKÖISILLÄ ALUSTOILLA. OTA YHTETTÄ!
Hankkeen asiakasohjaus:
Carita Haapaniemi        puh. 050 406 3013        carita@tyomajakka.fi
Robin Nordström          puh. 050 470 4205        robin@tyomajakka.fi
 
Hankkeen lisätiedot:
www.tyomajakka.fi 
 
 
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshenkilö: Jaana Vuorinen
___________________________________________________________________________________________
 
Hankeorganisaation nimi: Vantaan kaupunki, Työllisyyspalvelut
Hankkeen nimi: Luotsi
Hankkeen toiminta-alue: Vantaa
Hankkeen asiakaskohderyhmä: Yli 30-vuotiaat vantaalaiset työnhakijat, joiden työttömyys on kestänyt vuoden.
Hankkeen tarjoamat palvelut: Työnhaun valmennus ja matalan kynnyksen neuvontapalvelu.
Hankkeen tiivis kuvaus:
Luotsin valmennus on tukevaa ja motivoivaa henkilökohtaista valmennusta, jossa vahvistetaan työnhakuvalmiuksia ja ammatillista profiloitumista sekä tunnistetaan omaa osaamista ja tehdään se näkyväksi. Autamme oman suunnan hahmottelemisessa ja työnhaun suunnitelman kehittämisessä sekä tiedonhaussa.
 
Valmennuksen sisältö rakentuu asiakkaan omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Uravalmentajilta voi varata henkilökohtaisia tapaamisia ja lisäksi voi osallistua erisisältöisiin ryhmävalmennuksiin.
 
Ryhmävalmennus rakentuu erilaisten työnhakuvalmiuksia lisäävien teemojen ympärille. Teemoja on viisi: miten työpaikkaa haetaan, työnhaun kanavat, kontaktointi, somen hyödyntäminen, sekä tieto- ja viestintätekniikka työnhaussa.
 
Luotsin uravalmentajat tarjoavat sparrausta ja tukea esimerkiksi seuraavissa aiheissa:
 • työnhakutaitojen nykyaikaistaminen
 • piilotyöpaikkojen kartoittaminen
 • somen hyödyntäminen työnhaussa
 • omien ammatillisten vahvuuksien löytäminen ja sanoittaminen
 • oman osaamisen tunnistaminen ja esitteleminen
 • työhaastatteluun valmistautuminen
 • toimivan työhakemuksen ja CV:n tekeminen
Pop up -neuvontaa järjestetään eri puolilla Vantaata, esimerkiksi asukastiloissa ja kirjastoissa.
 
KORONASTA HUOLIMATTA OLEMME TOIMINNASSA. PALVELUMME TOIMIVAT SÄHKÖISESTI JA SÄHKÖISILLÄ ALUSTOILLA. OTA YHTETTÄ!
 
Hankkeen asiakasohjaus (hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä):
Luotsi päivystys, puh 050 314 5463 luotsi@vantaa.fi
Hankkeen esite: Luotsin esite
Lisätietoa:   Vantaan kaupunki, Facebook ja Instagram
 
Valmennustallenteita, kesto n. 15 minuuttia/tallenne
Oman osaamisen tunnistaminen. https://youtu.be/h0S-rO3vht0
Työnhaun tavoitteiden asettaminen. https://youtu.be/8oexPLXyhvo
Osaamisen dokumentointi. https://youtu.be/ALHvA-BhqkI
Työnantajien kontaktointi https://youtu.be/CzKb-X_FczA
 
Hankkeen TE-toimiston yhteyshlö: Liisa Kilpi